Pages

Monday, July 25, 2011

Dato’ Syeikh Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar رحمه الله تعالى

Dipetik dan diringkaskan dari Blog al-Fanshuri


Belasungkawa:

Dato’ Syeikh Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar adalah seorang ulama ‘senior’ Kedah. Beliau telah kembali kerahmatuLlah pada jam 5 pagi 23 Sya’ban 1432/25 Julai 2011, di Hospital Sultanah Bahyah Alor Setar, Kedah. Beliau dilahirkan pada 23 Januari 1928 di Kampung Jerai, Mukim Kupang, Kedah. Dalam usia yang lebih kurang 7 tahun beliau di bawa ke Mekah oleh keluarga beliau untuk belajar ilmu agama. Beliau belajar di Madrasah Darul 'Ulum ad-Diniyyah di Makkah dan di Masjidil Haram. Kemudiannya beliau melanjutkan pelajarannya ke Universiti al-Azhar [Fakulti Usuluddin].

Di antara kerjaya beliau: Menjadi Mudir Madrasah al-Akhlaq al-Islamiyyah, Guar Cempedak, Guru Penolong di Ma’had di Johor, Guru Penolong di Ma’had Mahmud Alor Setar dan Guru Di Ma’had Tahfiz al-Qur’an. Beliau juga merupakan Ahli Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Kedah. Beliau juga seorang yang banyak menghasilkan karya penulisan. Hampir 70 buah buku agama beliau hasilkan. Beliau seorang yang sangat gigih di dalam menyampaikan ilmu agama melalui majlis-majlis pengajian di masjid-masjid dan juga di radio.

Antara guru beliau adalah Syeikh Wan Ismail bin Wan ‘Abdul Qadir al-Fathani al-Makki (Pak Da El), Syeikh ‘Abdul Qadir bin ‘Abdul Mutthalib al-Mandili al-Makki, Syeikh Yasin bin ‘Isa al-Fadani dan lain-lain.

Sesungguhnya pemergian beliau merupakan satu kehilangan besar buat umat Islam di Kedah khususnya dan di Malaysia umumnya. Semoga Allah merahmati beliau dan memberi sebaik-baik ganjaran kepada beliau. Marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan surah al-Faatihah kepada al-Marhum Dato’ Syeikh Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar serta mendoakan beliau.

Al-Fatihah ...

-----------------------------------

Karya-Karya Beliau

Berikut adalah antara hasil karya-karya beliau di dalam pelbagai displin ilmu:

Al-Quran

1- Pelajaran Ilmu Tajwid

2- Muzakkirah fi ‘Ulum al-Quran

3- Muzakkirah fi al-Tafsir

4- Muzakkirah fi Usul al-Tafsir

5- Terjemahan Kitab al-Tibyan fi Adab Hamalah al-Quran oleh al-Nawawi.

Akidah

6- Al-Nujum al-Sati’ah fi ’Aqidah Ahlis Sunnah wal-Jama’ah

7- Sullam al-Tawhid

8- Madkhal al-Tawhid

9- Aqidah al-Mu’minin

10- Muzakkirah fi al-Tawhid

Fiqh

11- Hidayah al-Talibin

12- Al-Mursyid al-Amin: Panduan Tuan Imam

13- Sullam al-Fiqh

14- Tauladan Haji, Umrah dan Ziarah

15- Matla’ al-Nurain – Menghuraikan Ibarat Matla’ al-Badrain

16- Terjemahan Kitab Fath al-Mu’in oleh al-Malibari

17- Al-Risalah al-Wahbah al-Ilahiyyah oleh Syeikh Muhammad Mukhtar ‘Atarid – Menyatakan Fidyah Puasa dan Sembahyang (pembaharuan bahasa).

Tasawuf

18- Al-Jawahir al-Sufiyyah – Huraian Qatr al-Ghaythiyyah

19- Senjata Mukmin

20- Perisai Mukmin

21- Terjemahan Kitab Minhaj al-‘Abidin oleh Imam al-Ghazali

22- Terjemahan Kitab Tanbih al-Ghafilin oleh al-Samarqandi

23- Terjemahan Kitab al-Azkar oleh al-Nawawi

24- Amalan Sehari Semalam

25- Risalah Wirid-Wirid Lepas Sembahyang

26- Kaifiat Beramal Tariqat Ahli al-Syattar – Silsilah Syeikh Pak Da El Fatani.

27- Terjemahan Kitab Bidayah al-Hidayah oleh Imam al-Ghazali

Hadis

28- Mutiara Hadis-hadis Pilihan dari al-Jami’ al-Saghir oleh al-Suyuti

29- Al-Idhah fi Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah

Mantiq

30- Al-Tafkir al-Salim fi al-Mantiq al-Qadim

31- Al-Tafkir al-Sadid fi al-Mantiq al-Jadid

Bahasa Arab

32- Mari Belajar Bahasa Arab


Senarai karya beliau di akhir terjemahan kitab al-Tibyanرحمه الله تعالى رحمة واسعة

Thursday, July 21, 2011

Lagi Hadis Larang Demonstrasi?


Kebetulan saya terbaca suatu kenyataan dalam buku Mutabaqah al-Ikhtira‘at al-‘Asriyyah li ma Akhbara bihi Sayyid al-Bariyyah (hlm. 86) karangan al-Hafiz Sayyid Ahmad bin al-Siddiq al-Ghumari (w. 1380H). Beliau menyatakan bahawa antara perkara yang dicedok dari orang Inggeris/Barat kuffar ialah demonstrasi di jalanan dengan berteriak dan mengangkat suara menuntut hak seraya percaya bahawa itu adalah suatu peperangan dan jihad. Rupa-rupanya sebelum ulama Saudi mengharamkan demonstrasi, sudah ada pandangan yang sebegitu dari kalangan ulama dahulu.

Bagaimana pula kekuatan dalilnya?

Sayyid Ahmad membawakan dalilnya dari riwayat al-Tabarani dalam al-Mu‘jam al-Kabir (19/243, no. 545).

حدثنا أبو شعيب الحراني ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي ثنا الأوزاعي ثنا محمد بن خنزابة حدثني عروة بن محمد السعدي عن أبيه محمد بن عطية عن أبيه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ثَلاَث إذا رَأيْتَهُنَّ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُومُ السَّاعَةُ: إخرابُ العامِرِ وَعِمار الخَرابِ، وأنْ يَكُونَ الغزو نداء، وأنْ يَتَمَرَّسَ الرَّجُلُ بأَمانَتهِ تَمَرُّسَ البَعِيرِ بالشَّجَرَةِ )).

Terjemahan matan sahaja:

“Tiga perkara jika kamu melihatnya maka ketika itu akan berlaku kiamat; iaitu [1] binaan yang makmur diruntuhkan dan binaan yang runtuh pula dimakmurkan, [2] peperangan hanya berbentuk teriakan, dan [3] seorang lelaki bermain-main dengan amanahnya sebagaimana seekor unta bermain-main dengan sebatang pokok”.

Sayyid Ahmad telah berdalilkan lafaz “[2] peperangan hanya berbentuk teriakan” sebagai isyarat kepada aksi-aksi demonstrasi. Bagaimanapun, beliau tidak menyebutkan darjatnya, dan ini di luar adat kebiasaan beliau. Sedangkan hadis tersebut adalah daif disebabkan dua orang perawi yang daif pada sanadnya, iaitu Yahya bin ‘Abdullah al-Babaluti dan Muhammad bin Khirasyah. Namun, Sayyid Ahmad menulis Muhammad bin Khinzabah (خنزابة), bukan Muhammad bin Khirasyah (خراشة) sepertimana yang ada dalam sumber asal dan juga sumber-sumber lainnya.

Ramai pengkritik rijal seperti Abu Hatim, Abu Zur‘ah, Ibn Hibban, Ibn ‘Adi, al-Zahabi dan Ibn Hajar menyatakan bahwa Yahya bin ‘Abdullah al-Babaluti adalah daif. (Taqrib al-Tahzib oleh Ibn Hajar). Manakala Muhammad bin Khirasyah adalah seorang syeikh yang tidak dikenali. (lihat Mizan al-I‘tidal oleh al-Zahabi dan Lisan al-Mizan oleh Ibn Hajar).

Walaupun Ibn Hibban merekodkannya di dalam kitab al-Thiqat (15026), namun perawi yang tidak ada jarh atau ta‘dil ini belum dapat dibuktikan sebagai thiqah di sisi para pengkritik rijal yang lain. Sebab itu al-Zahabi merekodkannya dalam kalangan para perawi daif di dalam kitab al-Mughni fi al-Du‘afa’ (5471). Menurut al-Zahabi dalam Mizan al-I‘tidal pula (7484): Seorang syeikh, tidak dikenali, al-Awza‘i memberitakan darinya suatu khabar yang terdapat padanya sesuatu (keraguan).

Komentar-Komentar Lain Terhadap Hadis

Selain kedaifan sanad hadis, terdapat beberapa perkara yang menambahkan lagi kelemahannya. Di dalam kitab al-Mu‘jam al-Kabir yang bercetak, perawi tertinggi hadis ini ialah (عروة بن محمد السعدي عن أبيه ) bukan (عروة بن محمد السعدي عن أبيه محمد بن عطية عن أبيه). Manakala lafaz yang dijadikan sebagai dalil itu ditulis begini (وأن يكون الغزو رفدا), bukan (وأنْ يَكُونَ الغزو نداء).

Maksud (وأن يكون الغزو رِفْدًا) ialah “peperangan itu menjadi habuan”, di mana orang berperang untuk mendapatkan harta rampasan. Hadis dengan lafaz inilah juga yang dimuatkan oleh al-Suyuti dalam al-Jami‘ al-Kabir, yang diriwayatkan oleh al-Ramahurmuzi dalam al-Amthal (92), al-Tabarani (545), Abu Nu‘aim dalam Ma‘rifah al-Sahabah (647) dari (عروة بن محمد السعدى عن أبيه عن جده). Kata al-Suyuti: Terdapat padanya Yahya bin ‘Abdullah al-Babaluti, daif. Demikian juga kata al-Haythami (7/330).

Ibn ‘Asakir di dalam Tarikh Dimasyq (52/394, 6311) meriwayatkan hadis Muhammad bin Khirasyah ini dengan dua lagi lafaz yang berlainan.

Lafaz pertama: (وأن يكون الغزو فداء) yakni “peperangan itu menjadi sebagai tebusan”. Dalam lafaz lain (ويفتدي الرجل من جهاده) yakni “seseorang lelaki itu menebus diri dari jihadnya” yakni kerana tidak mahu berperang. Demikian teks-teksnya:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يخرب العامر ويعمر الخراب، ويفتدي الرجل من جهاده، ويتمرس الرجل بامانته تمرس البعير بالشجرة.

- عن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يعمر الخراب ويخرب العمران، وأن يكون الغزو فداء، وأن يتمرس الرجل بأمانته كما يتمرس البعير بالشجرة.

Hadis ini juga dimuatkan oleh al-Suyuti dalam al-Jami‘ al-Kabir (1772).

Lafaz kedua: (وأن يكون المعروف منكرا وأن يكون المنكر معروفا) yakni “perbuatan makruf menjadi mungkar dan perbuatan mungkar menjadi makruf”. Demikian teksnya:

(( ثَلاَثَةٌ إذا رَأيْتَهُنَّ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُومُ السَّاعَةُ خَرابُ العامِرِ وَعِمارَةُ الخَرابِ، وأنْ يَكُونَ المَعْرُوفُ مُنْكَراً وأن يكون المُنْكَرُ مَعْرُوفاً، وأنْ يَتَمَرَّسَ الرَّجُلُ بالأَمانَةِ تَمَرُّسَ البَعِيرِ بالشَّجَرَةِ )). [أخرجه ابن عساكر من طريق ابن منده (52/394) عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه].

Hadis ini juga dimuatkan oleh al-Suyuti dalam al-Jami‘ al-Kabir. Ia turut dimuatkan oleh Al-Suyuti dalam al-Jami‘ al-Saghir (3491). Menurutnya, diriwayatkan oleh Ibn ‘Asakir dari Muhammad bin ‘Atiyyah al-Sa‘di, dan mengisyaratkannya sebagai daif. Dan Muhammad bin ‘Atiyyah al-Sa‘di ini bukan dari kalangan sahabat RA, maka riwayatnya adalah mursal.

Kesimpulan

Di samping kedaifan sanad hadis, juga berlaku kecelaruan pada lafaz hadis seperti yang telah kita saksikan. Berdasarkan sumber-sumber rujukan tersebut tiada di dalam riwayat-riwayat hadis itu lafaz sepertimana yang dibawakan oleh Sayyid Ahmad iaitu lafaz: “peperangan hanya berbentuk teriakan” (وأنْ يَكُونَ الغزو نداء). Tetapi yang ada ialah peperangan itu menjadi habuan” (وأن يكون الغزو رِفْدًا), “peperangan itu menjadi sebagai tebusan” (وأن يكون الغزو فداء) dan “perbuatan makruf menjadi mungkar dan perbuatan mungkar menjadi makruf” (وأن يكون المعروف منكرا وأن يكون المنكر معروفا). Ini menunjukkan berlaku perbezaan riwayat atau nuskhah yang menjadikan lafaz ini mudhtarib (bercelaru).

Kecelaruan juga berlaku pada nama perawi tertinggi bagi hadis ini, sama ada Muhammad bin ‘Atiyyah atau bapanya ‘Atiyyah. Di mana banyak sumber yang menyebut (عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه), dan menurut Ibn ‘Asakir ialah (محمد بن عروة بن عطية السعدي), maka ianya adalah mursal. Manakala menurut beberapa sumber seperti yang direkod oleh al-Suyuti dalam al-Jami‘ al-Kabir dan juga Sayyid Ahmad ialah (عروة بن محمد السعدي عن أبيه محمد بن عطية عن أبيه) atau (عروة بن محمد بن عطية السعدى عن أبيه عن جده).

Justeru, kenyataan Sayyid Ahmad dalam mengecam dan melarang aksi demonstrasi ini tidak disandarkan kepada sebarang hujah yang kuat. Semoga Allah SWT merahmati dan meninggikan darjat beliau.

Wallahu a‘lam.


Sunday, July 17, 2011

Haram Demonstrasi Dalam Demokrasi? (2)

Hadis Larang Demonstrasi?


Setelah saya menulis entri lepas, baru saya menemukan sumber hadis tersebut berdasarkan teks khutbah yang dibacakan (klik, lihat khutbah 1hb. Julai 2011). Juga rupanya ada sedikit polemik mengenainya pada tahun 2009 antara Mufti Wilayah (klik) dan penulis blog al-Bakistani (klik).


Riwayat Huzaifah RA

Hadis tersebut dipetik dari Musnad al-Bazzar (2847-2848), iaitu;

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَا مِنْ قَوْمٍ مَشَوْا إِلَى سُلْطَانِ اللهِ لِيَذِلُّوهُ إِلاَّ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Terjemahan: Dari Huzaifah RA dari Nabi SAW sabdanya: “Tidaklah suatu kaum itu berjalan menuju kepada sultan Allah untuk menghinanya melainkan Allah akan menghinakan mereka sebelum hari kiamat”.

Menurut al-Haythami dalam Majma‘ al-Zawa’id (9089): Ia diriwayatkan oleh al-Bazzar dan para perawinya adalah para perawi al-Sahih kecuali Kathir bin Abi Kathir al-Taymi dan beliau adalah thiqah.

Lafaznya dalam riwayat al-Daylami:

أول فرقة تسير إلى سلطان الله فى الأرض لتذله يذلهم الله قبل يوم القيامة. [الديلمى عن حذيفة أخرجه أيضًا : المحاملى (1/310 ، رقم 327)، الجامع الكبير: 9624].

Terjemahan: “Kumpulan pertama yang berjalan menuju kepada sultan Allah di atas muka bumi untuk menghinanya, Allah akan menghinakan mereka sebelum hari kiamat”.

Namun ‘Abd al-Razzaq meriwayatkan dalam Musannafnya secara mawquf dari kata-kata Huzaifah RA (20715):

عن معمر عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع عن حذيفة قال: ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا.

Terjemahan: Dari Huzaifah RA katanya: “Tidaklah suatu kaum itu berjalan menuju kepada sultan Allah di atas muka bumi untuk menghinanya melainkan Allah akan menghinakan mereka sebelum mereka mati”.

Riwayat Ibn ‘Abbas RA

Hadis yang hampir serupa diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas RA;

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلى الله عَلَيه وسَلَّم: من مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله أذل الله رقبته يوم القيامة مع ما دخر له من العذاب وسلطان الله كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

Terjemahan: Dari Ibn ‘Abbas RA katanya: Sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang berjalan menuju kepada sultan Allah di atas muka bumi untuk menghinanya, Allah akan menghinakan tengkuknya pada hari kiamat, di samping azab yang disimpankan untuknya. Dan sultan Allah itu ialah Kitab Allah ‘azza wa jalla dan sunah Nabi-Nya SAW”.

Menurut al-Busiri dalam Ithaf al-Khirah al-Maharah (7163): Diriwayatkan oleh Musaddad dengan sanad daif, kerana kedaifan Husain bin Qais yang dikenali dengan Hanasy ( seorang yang matruk hadisnya).

Dalam riwayat ini ada penjelasan bagi makna ‘sultan Allah’ iaitu Kitab Allah ‘azza wa jalla dan sunah Nabi-Nya SAW. Dalam lafaz al-Tabarani dalam al-Kabir (11534) hanya hingga: (مع ما يدخر له في الآخرة). Menurut al-Haythami dalam Majma‘ al-Zawa’id (785): Padanya terdapat Husain bin Qais, Abu ‘Ali al-Rahbi, yang didaifkan oleh al-Bukhari, Ahmad dan lain-lain ahli hadis.

Disebut dalam riwayat al-Tabarani dalam al-Kabir (11216), al-Bayhaqi, al-Khatib, dan Ibn ‘Asakir dengan sanad daif dalam sebuah hadis yang panjang, di antaranya teksnya:

ومن مشى إلى سلطان الله فى الأرض ليذله أذل الله رقبته مع ما يدخر له من الخزي يوم القيامة وسلطان الله فى الأرض كتاب الله وسنة نبيه [الجامع الكبير: 21314]

Terjemahan: “… Barangsiapa yang berjalan menuju kepada sultan Allah di atas muka bumi untuk menghinanya, Allah akan menghinakan tengkuknya, di samping kehinaan yang disimpankan untuknya pada hari kiamat. Dan sultan Allah di atas muka bumi itu ialah Kitab Allah dan sunah Nabi-Nya SAW”.

Menurut al-Haythami dalam Majma‘ al-Zawa’id (5/212): Padanya terdapat Abu Muhammad al-Jazari, iaitu Hamzah al-Nasibi, dan aku tidak mengenalinya, dan baki para perawinya adalah para perawi al-Sahih. Menurut al-Khatib: Ibrahim bin Ziyad dalam hadisnya ada sifat munkar. Kata Yahya bin Ma‘in: Aku tidak mengenalinya. (al-‘Ilal al-Mutanahiyah oleh Ibn al-Jawzi, 1272)

Riwayat Abu Bakrah RA

Antara riwayat yang dapat menyokong makna hadis-hadis di atas ialah riwayat Abu Bakrah RA:

مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ

Terjemahan: “Barangsiapa yang menghina sultan Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya”.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmizi (2224) dan katanya: Hadis hasan gharib. Juga diriwayatkan oleh al-Tayalisi (887) dan al-Bazzar (3670).

Sedikit Komentar

Dalam khutbah Jumaat itu, hadis Huzaifah RA yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar berkenaan diterjemahkan begini: “Mana-mana kumpulan berarak menuju ke arah pemerintah untuk menghinanya, maka Allah akan menghinanya sebelum hari kiamat”.

Sedangkan menurut teks asal sewajarnya diterjemah begini: “Tidaklah suatu kaum itu berjalan menuju kepada sultan Allah untuk menghinanya melainkan Allah akan menghinakan mereka sebelum hari kiamat”.

Perkataan berjalan adalah lebih umum berbanding perkataan berarak, kerana berjalan boleh membawa makna berarak seperti demonstrasi dan juga berangkat untuk memerangi atau memberontak. Makna ‘berangkat untuk memerangi atau memberontak’ itu lebih bersesuaian dengan maksud hadis-hadis lain yang seumpamanya berkaitan mentaati pemimpin. Ini dikuatkan lagi dengan kata ‘untuk menghinanya’. Sedangkan demonstrasi aman tidak mengandungi ciri-ciri berkenaan. Apakah sekadar demonstrasi aman bagi menuntut kebenaran atau mengemukakan pandangan akan diancam dengan balasan yang dahsyat oleh Allah SWT seperti dalam hadis tersebut? Tentunya ini agak tidak munasabah.

Seperkara lagi, perkataan sultan Allah pula sewajarnya dikekalkan dan tidak diterjemahkan pemerintah, kerana sultan Allah itu merujuk kepada sesuatu yang khusus berbanding pemerintah. Dalam hadis-hadis berkaitan politik dan kepemimpinan, kebanyakannya menggunakan perkataan amir, umara’, imam, a’immah, dan sultan sahaja. Tetapi dalam hadis-hadis di atas menggunakan kalimah ‘sultan Allah’. Kenapa?

Dalam riwayat Ibn ‘Abbas RA dijelaskan makna bagi ‘sultan Allah’ iaitu Kitab Allah SWT dan sunah Nabi-Nya SAW. Menghina al-Quran dan hadis adalah memang suatu perbuatan yang dapat membawa kepada azab yang berat. Juga ia dapat dimaksudkan sebagai pemerintah yang menjalankan hukum Allah Taala dan Rasul-Nya, sepertimana Khulafa’ Rasyidin, dan khalifah-khalifah Islam yang adil dahulu. Kerana kalimah sultan Allahitu sinonim dengan kalimah 'khalifah Allah'.

Adakah pemerintah negara-negara Islam kini sedemikian? Dan adakah negara-negara Islam kini mempunyai pusat khilafah yang benar-benar dapat dianggap sebagai ‘sultan Allah’? Ini sekadar persoalan sahaja.

Justeru, menggunakan hadis ini untuk melarang demonstrasi aman adalah tidak tepat. Tulisan saya dalam entri yang lepas sudah mencukupi bagi menerangkan pandangan dalam isu ini.

Wallahu a’lam.

Saturday, July 16, 2011

Haram Demonstrasi Dalam Demokrasi?Ada pelajar bertanya saya: “Ustaz, ada khatib menyebut dalam khutbah Jumaatnya hadis yang maksudnya begini: Barangsiapa yang berarak menuju pemimpin dengan tujuan untuk menghina mereka, maka Allah akan menghinakannya di hari akhirat kelak. Apakah ianya betul sahih?”

Saya diam sejenak berfikir. Mungkin dia hanya menyampaikan maksud hadis yang difahaminya sahaja, bukan teks asal sebenar bagi hadis tersebut. Maka saya jawab, nanti saya akan memeriksanya.

Barangkali khatib tersebut ingin berhujah untuk melarang orang dari berdemonstrasi. Isu yang hangat ketika ini. Demonstrasi harus atau haram? Ramai dari kalangan mereka yang Saudi Oriented mengatakan bidaah dan haram. Manakala selain mereka, kebanyakannya mengatakan harus dengan syarat-syaratnya.

Mungkin hadis yang dimaksudkan ialah hadis riwayat Abu Zar RA berikut;

إِنَّهُ كَائِنٌ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَلَا تُذِلُّوهُ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُذِلَّهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يَسُدَّ ثُلْمَتَهُ الَّتِي ثَلَمَ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَكُونُ فِيمَنْ يُعِزُّهُ

Terjemahan: “Sesungguhnya akan muncul selepasku sultan, maka janganlah kamu sekelian menghinakannya. Barangsiapa yang hendak menghinakannya, sesungguhnya ia telah menanggalkan batasan dan hukum Islam dari lehernya. Dan taubat tidak diterima darinya sehingga ia dapat menutup lubang yang ia bocorkan, sedangkan ia tidak dapat melakukannya, kemudian ia kembali, lalu menjadi antara kalangan orang yang memuliakannya”.

Sambungan riwayat hadis tersebut adalah seperti berikut;

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا [نغلب] يَغْلِبُونَا عَلَى ثَلَاثٍ أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ

Kata Abu Zar RA: “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar tidak terhalang/mereka menghalang dari tiga perkara, iaitu agar kami menyuruh dengan kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan mengajar manusia sunah-sunah”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (21498/20487), kata al-Haythami: Terdapat padanya perawi yang tidak disebutkan namanya dan baki para perawinya thiqah. Kata Syeikh Syu’aib al-Arna’ut: Isnadnya daif kerana kesamaran perawi dari Abu Zar RA. Juga diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam Syu’ab al-Iman (7374).

Barangkali perawi tersebut ialah Nadhir (نضير) atau Nusair (نصير) mawla Khalid bin Yazid atau mawla Mu’awiyah yang meriwayatkan hadis yang hampir sama makna dari Abu Zar RA yang berbunyi demikian:

"إنه سيكون بعدي سلطان فأعزوه، فإنه من أراد ذله ثغر ثغرة في الإسلام وليست له توبة إلا أن يسدها وليس بساد لها إلى يوم القيامة" .

Terjemahan: “Sesungguhnya akan muncul selepasku sultan, maka muliakanlah ia. Maka sesungguhnya barangsiapa yang hendak menghinakannya, ia telah membocorkan satu lubang dalam Islam. Dan tiada baginya taubat melainkan ia dapat menutupnya semula, sedangkan ia tidak dapat menutupkannya sehingga ke hari kiamat”.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Tarikhnya, al-Ruyani (seperti dalam Kanz al-‘Ummal), Ibn Abi ’Asim dalam al-Sunnah (1019) dan Tarikh Dimasyq (7893) dalam biografi Nadhir atau Nusair mawla Khalid bin Yazid atau mawla Mu’awiyah [lihat juga biografinya dalam Tahzib al-Kamal (6415) & Tahzib al-Tahzib (792)]. Ibn Hibban merekodkannya dalam kitab al-Thiqat (5820). Menurut al-Zahabi dalam Mizan al-I’tidal (9056): Tidak dikenali.. disebut oleh Ibn Hibban dalam Thiqatnya. Ibn Hajar mengulas kata-kata al-Zahabi dalam Lisan al-Mizan (5027): Saya katakan, beliau dithiqahkan oleh Ibn Hibban.

Antara metod Ibn Hibban dalam kitab Thiqatnya ialah merekodkan para perawi yang tidak ada sebarang jarh atau ta’dil padanya. Perawi sedemikian sebenarnya belum dapat dianggap sebagai thiqah di sisi tokoh-tokoh pengkritik hadis lain. Maka kedua-dua riwayat hadis di atas adalah bersanad daif, tidak dapat digunakan dalam penghujahan.

Makna Hadis Jika Sahih

Jika sah hadis ini, maka ia ditujukan kepada demonstrasi rusuhan atau revolusi pemberontakan, bukan demonstrasi aman. Demikian juga maksud hadis-hadis yang seumpamanya yang akan disebutkan sebahagiannya di bawah nanti.

Makna hadis juga perlu merujuk kepada baki riwayat Abu Zar RA berkaitan sikap terhadap pemerintah iaitu katanya: “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar tidak terhalang/mereka menghalang dari tiga perkara, iaitu agar kami menyuruh dengan kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan mengajar manusia sunah-sunah”. Justeru ia dapat sesuai dengan hadis-hadis amr bil-ma’ruf dan nahy ’anil- munkar serta jihad menegur pemimpin.

Sebenarnya dalam hadis ini tiada sebarang larangan demonstrasi dalam ertikata tunjuk perasaan secara aman dan sebagai salah satu cara untuk menyuarakan pendapat. Demonstrasi dalam menuntut kebenaran secara aman tiada kaitan dengan tujuan untuk menghina pemerintah. Apatah lagi sistem demokrasi pilihanraya memang mendorong kewujudan kumpulan-kumpulan kepartian yang berbeza fahaman politik dan dibenarkan bebas untuk menyuarakan pandangan masing-masing. Saya percaya demonstrasi sebenarnya bukan pilihan pertama oleh pihak berkaitan, ia adalah pilihan terakhir sekiranya dirasakan menemui jalan buntu bagi menyatakan pendapat dan memberi kesedaran positif kepada masyarakat.

Ada yang menghukum demonstrasi adalah haram secara pukul rata kerana bidaah, meniru orang kafir, menentang pemerintah, dan sebagainya. Pandangan ini agak terburu-buru. Seolah-olah ada nas dan dalil yang jelas melarang demonstrasi ini.

Perlu dibezakan antara demonstrasi aman dengan demonstrasi rusuhan serta pemberontakan. Demonstrasi aman tidak dianggap sebagai keluar memberontak terhadap pemimpin yang ditegah dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya:

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. [رواه البخاري (6531) ومسلم (3438)]

Terjemahan: Dari Ibn ‘Abbas RA dari Nabi SAW sabdanya: “Barangsiapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, maka hendaklah ia bersabar ke atasnya. Maka sesungguhnya barangsiapa yang menjauhi jama’ah (jemaah umat Islam) sejengkal, lalu ia mati melainkan ia mati dalam keadaan jahiliah”.

Hadis-hadis yang melarang keluar daripada mentaati pemimpin dan mengasingkan diri dari jemaah umat Islam serta ingin memecah belahkan perpaduan mereka adalah lebih sesuai ditujukan kepada demonstrasi rusuhan dan revolusi pemberontakan. Memang kebanyakan hadis dan nas hanya menyuruh bersabar, nasihat dengan baik dan memohon perlindungan kepada Allah jika berasa tidak senang terhadap pemimpin. Dan tidak jelas dalam memberi galakan supaya menganjurkan demonstrasi.

Namun, suruhan bersabar bukan bermakna duduk diam dan tidak melaksanakan amr bil-ma’ruf dan nahy ’anil- munkar serta jihad menegur pemimpin. Ini merupakan persepsi yang salah kerana tidak melihat sesuatu masalah dari segenap aspeknya. Demonstrasi aman adalah salah satu dari medium dari berbagai medium yang boleh digunakan bagi menegur pemerintah dan meluahkan pendapat. Dan ia bukannya selalu menjadi pilihan utama. Selagimana ia tidak menyalahi syarak, kenapa perlu dihukum haram?

Demonstrasi aman adalah sebahagian dari proses amr bil-ma’ruf dan nahy ’anil- munkar serta jihad menegur pemerintah. Sabda Rasulullah SAW: “Jihad yang paling afdhal adalah menyuarakan perkataan yang haq di hadapan pemerintah yang penganiaya”. (HR Ibnu Majah, Ahmad, al-Tabarani, al-Baihaqi, al-Nasai dan al-Baihaqi).

Dalam hadis lain, sabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman". (HR Muslim).

Galakan amr bil-ma’ruf dan nahy ’anil- munkar dalam hadis-hadis ini adalah umum, sama ada ianya dilakukan secara berseorangan ataupun berkumpulan, kumpulan yang kecil atau kumpulan yang besar.

Syarat Demonstrasi Aman

Jika persiapan demonstrasi itu mengandungi perkara-perkara yang ditegah syarak seperti untuk menuntut perkara haram atau menegakkan kebatilan, bercampuran lelaki perempuan berpegang tangan, mencaci laknat, menyediakan alat letupan, membawa senjata dan alat tajam, menggalakkan vandalisme, kerosakan dan seumpamanya, maka demonstrasi seperti ini tentunya dilarang oleh syarak. Jika tidak ada perkara-perkara yang ditegah, maka tidak ada sebab untuk mengharamkan demonstrasi aman. Maka asal hukumya adalah harus.

Ini berbeza dengan demonstrasi rusuhan yang tujuannya untuk memberontak, mengangkat senjata serta menggugat dan menjatuhkan pemerintah yang memang dilarang oleh syarak.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ [وفي لفظ: كره] بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا. [أخرجه مسلم (3/1480 ، رقم 1854، 3445) ، وأبو داود (4/242 ، رقم 4760)]

Terjemahan: Dari Ummu Salamah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Akan muncul pemimpin-pemimpin yang kamu ketahui (kerana berbuat baik) dan kamu ingkari (kerana berbuat mungkar). Maka barangsiapa yang tahu (kemungkaran itu/benci) ia bebas, dan barangsiapa yang ingkar ia selamat. Akan tetapi barangsiapa yang redha dan mengikut (ia akan binasa). Mereka bertanya: Tidakkah boleh kita memerangi mereka? Jawab baginda: Tidak, selamamana mereka bersolat”.

Perhatikan ayat: “...barangsiapa yang ingkar ia selamat”, yakni termasuk melaksanakan amr bil-ma’ruf dan nahy ’anil- munkar. Justeru, demonstrasi dalam menuntut dan menegakkan kebenaran secara aman tiada kaitan dengan tujuan untuk menghina pemerintah. Bahkan pemerintah yang baik sewajarnya menerima teguran.

Lihatlah ucapan Saidina Abu Bakar As-Siddiq RA ketika beliau memegang jawatan khalifah, katanya: Bantulah aku sekiranya aku berada di jalan yang benar dan betulkanlah aku jika aku menyimpang.... Taatilah aku selama mana aku mentaati Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku mengingkari Allah dan Rasul-Nya, maka ingkari dan nasihatilah aku”.

Saidina Umar Al-Khattab juga ketika menjawat jawatan khalifah, beliau berpidato, “Sesiapa di antara kalian yang melihat pada diriku suatu penyelewengan, maka hendaklah kalian meluruskannya”. Mendengar hal ini, seorang Arab badwi dengan lantang menjerit: “Demi Allah wahai Umar! Jika kami dapati kamu melakukan penyelewengan, maka kami akan meluruskan kamu dengan pedang kami yang tajam!” Beliau menjawab dengan pujian dan penuh rasa gembira: “Alhamdulillah, pujian bagi Allah yang menjadikan dari kalangan umat Muhammad mereka yang sanggup meluruskan Umar dengan pedangnya”.

Kedua-dua khalifah ini secara zahir tidak mensyaratkan teguran atau nasihat itu mestilah dibuat secara senyap-senyap atau sembunyi-sembunyi. Justeru, bukankah kedua-dua khalifah agung ini menggalakkan orang ber‘demonstrasi’ demi kebenaran?!

Bahkan kaum muslimin di masa Nabi SAW pernah berkumpul dalam jumlah yang sangat besar dan membai’ah Nabi Muhammad SAW di bawah sebuah pohon sehingga menggerunkan kaum musyrikin. Justeru, fenomena demonstrasi, unjuk rasa atau seumpamanya bukanlah sesuatu hal yang baru dalam Islam.

Oleh kerana sistem demokrasi pilihanraya ini mewujudkan kumpulan-kumpulan kepartian yang berbeza fahaman politik. Maka sewajarnya konsep nasihat menasihati dan tegur menegur antara parti diterima secara terbuka demi kebaikan negara, walaupun melalui demonstrasi aman yang biasanya merupakan pilihan akhir. Demonstrasi adalah termasuk antara ‘pakej’ demokrasi. Selebihnya, biarlah rakyat yang menentukan di dalam proses pilihanraya secara telus dan jujur.

Wallahu a’lam.

Rujukan Tambahan:

1. Syariah online

2. Al-Ikhwan.net

3. Fatwa Dr. Yusuf al-Qaradawi

Tuesday, July 12, 2011

Puisi Jahil dan Kejahilan

Kalau sudah jahil
Jangan berani mendabik dada
Lupa asal dan miskin pedoman agama

Kalau sudah jahil
Jangan seronok dengan kejahilan diri
Tidak peduli apa ditegah dan perlu dihindari

Kalau sudah jahil
Carilah penawar kejahilan itu
Bukan terus takbur dan sombong melulu

Kalau sudah jahil
Jadilah seperti hamba yang taat
Bukan seperti raja yang penuh zulmat

Kalau sudah jahil
Jangan rela dinista dan dicaci
Tunjukkanlah maruah insani dan adab Nabi

Kalau sudah jahil
Jangan jadi racun bisa
Mengheret umat ke lembah hina dan dosa

Kalau sudah jahil
Bencikan kejahilan itu dalam hati
Agar nanti tidak menjadi beban dan duri

Kalau sudah jahil
Dampingkanlah diri dengan Sang Pencipta
Mencari nilai dan pandangan dari-Nya semata-mata


- al-Faqir

Monday, July 11, 2011

Tahniah Dr. Syeikh Usamah al-Azhari..

Judul tesis Ph.D dan nama-nama para pemeriksa terpampang pada iklan.

Ramai masyayikh hadir untuk mendengar.

al-Habib al-Saqqaf dan al-Habib al-Jufri.

al-Muhaddith Syeikh Abu al-Huda al-Ya'qubi turut mendengar dengan teliti.

Rujukan: azahera.net

Friday, July 8, 2011

Selawat al-Manzil al-Muqarrab

Petikan dari kitab Afdhal al-Salawat 'ala Sayyid al-Sadat oleh Syeikh Yusuf al-Nabhani (hlm. 61):

Terjemahan:

“Ya Allah, selawatlah atas Muhammad dan tempatkanlah ia di tempat yang hampir dari-Mu pada hari kiamat”.

[Disebut] dalam kitab-kitab syarah al-Dala’il: Dikeluarkan oleh al-Tabarani, Ahmad, al-Bazzar dan Ibn Abi ‘Asim riwayat selawat ini dari Ruwaifi‘ bin Thabit al-Ansari RA katanya: Sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang berkata:

اللهمّ صلِّ على محمَّد وأنزلْه المنـزل المقرَّب منكَ

wajiblah baginya syafaatku”.

Kata Ibn Kathir: Dan isnadnya hasan. Dalam lafaz lain: (المقعد المقرب عندك). Imam al-Sya‘rani menyebut dalam Kasyf al-Ghummah selawat ini dengan lafaz: (المقعد المقرب عندك يوم القيامة).

Tambahan:

Dalam Tafsir Ibn Kathir, beliau membawakan riwayat Imam Ahmad yang berbunyi:

عن رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على محمد وقال: اللهمّ أنزِلْه المَقْعد المقرَّب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي".

Kemudian beliau menyebut: Isnad ini tiada halangan dengannya (هذا إسناد لا بأس به).

Saturday, July 2, 2011

Sirat: Titian Atau Jalan?

Gambaran Datuk Hj. Abu Hassan Din

Gambaran penulis menurut pandangan ulama Ahlus Sunnah


Atas permintaan berkali-kali oleh setengah sahabat berkenaan pandangan YB Datuk Hj Abu Hasan Din al-Hafiz berhubung isu Sirat, maka saya cuba tuliskan perbahasan ini seringkas yang mungkin tanpa teks-teks hadis penuh kerana kesuntukan masa. Walaupun ia barangkali sudah banyak diulas oleh tuan-tuan guru dan ustaz-ustaz yang lebih alim.

Ringkasan isunya, Datuk Abu Hassan telah membuat kajian mengenai Sirat dan menyatakan bahawa Sirat itu adalah jalan atau laluan manusia menuju ke Mahsyar, bukannya Jambatan atau Titian sebagaimana yang sudah masyhur disebut-sebut selama ini. Jadi makna sirat yang dibawahnya terdapat neraka adalah tidak tepat, tetapi ia adalah simbolik yang menunjukkan betapa seksanya manusia hendak menuju ke Mahsyar.

Jadi, beliau tidak menafikan adanya Sirat seperti yang disalah anggap oleh sesetengah orang. Beliau cuma cuba menerangkan sifat sebenar Sirat itu menurut dalil-dalil yang lebih kukuh serta menolak dalil-dalil yang kurang kuat menurutnya.

Ini berbeza dengan pandangan Muktazilah yang menolak sama sekali adanya Sirat secara hakiki. Menurut mereka perkataan Sirat itu adalah majazi yang bermakna agama Islam. Inilah juga yang dipilih oleh Sayyid Hasan al-Saqqaf dalam kitabnya Sahih Syarh al-‘Aqidah al-Tahawiyyah. Pandangan Muktazilah ini bertentangan dengan pandangan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyabitkan wujudnya Sirat secara hakiki.

Ringkasan akidah majoriti Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Sirat ialah suatu jambatan di atas matn (puncak) neraka Jahannam yang akan dilalui di atasnya oleh seluruh manusia. Kedudukannya terletak selepas hisab dan mahkamah Allah. Yakni selepas mahsyar, bukan sebelum mahsyar sepertimana pandangan Datuk Abu Hassan. Setelah mereka diadili, maka orang kafir dan orang yang berdosa ketika melalui Sirat akan jatuh ke dalam neraka. Kemudian mereka dibawa ke peringkat neraka yang layak menurut kesalahannya, ini kerana neraka ada beberapa peringkat. Peringkat yang paling dahsyat adalah neraka yang paling bawah sekali. Selepas Sirat pula, ada jambatan menuju ke syurga. Di situ, orang-orang yang beriman diqisaskan berdasarkan kesalahan antara sesama manusia ketika di dunia.


Jalan Atau Jambatan?

Disebut oleh Syeikh ‘Abd al-Rahman Hasan Habannakah al-Maydani dalam kitabnya al-‘Aqidah al-Islamiyyah wa Ususuha (h. 659) tentang Sirat: iaitu suatu jalan di atas matn (puncak) Jahannam yang akan dilalui oleh manusia, yang mukmin dan kafir. Beliau juga menukilkan dari al-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim: Sesungguhnya para salaf telah berijmak atas menyabitkan Sirat, iaitu suatu jambatan di atas matn (puncak) Jahannam yang akan dilalui di atasnya oleh manusia seluruhnya. Orang-orang mukmin akan selamat menurut hal keadaan mereka dan yang selain mereka pula akan jatuh di dalamnya.

Meskipun Syeikh ‘Abd al-Rahman tidak mengulas panjang tentang Sirat, namun ada perbezaan antara takrif beliau dengan takrif Imam al-Nawawi, sama ada beliau sedari ataupun tidak. Takrif beliau: “suatu jalan … yang akan dilalui oleh manusia”, adalah takrif yang hampir dengan maksud Datuk Abu Hassan tanpa ibarat “di atas matn (puncak) Jahannam”.

Manakala takrif Imam al-Nawawi: “suatu jambatan di atas matn (puncak) Jahannam yang akan dilalui di atasnya oleh manusia seluruhnya” adalah takrif majoriti ulama Ahlus Sunnah.

Sirat Ialah Jambatan Jahannam

Hakikat Sirat sebagai jambatan Jahannam (جسر جهنم) adalah berdasarkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan demikian. Kalimah (جسر جهنم) ini diriwayatkan dari ramai sahabat RA, meskipun matan-matan hadisnya berbeza-beza, di antara sahih dan daif. Antara mereka ialah;

 1. Abu Hurairah (al-Bukhari: 6088/6573),
 2. Abu Said al-Khudri (Muslim: 269, al-Hakim: 8737),
 3. Jabir bin ‘Abdullah (Muslim: 278)
 4. ‘Abdullah bin Salam (al-Hakim: 8698, Syu’ab al-Iman: 360)
 5. Huzaifah (Ithaf al-Khayarah: 3523)
 6. Bisyr bin ‘Asim (al-Tabarani: 1219, Ithaf al-Khayarah: 4906)
 7. Abu Zar (al-Hakim: 8802, Ithaf al-Khayarah: 7271)
 8. ‘A’isyah (al-Tirmizi: 3164, al-Hakim: 3630)
 9. Abu Umamah al-Bahili (al-Tabarani dalam al-Awsat: 5976)
 10. Mu‘az bin Anas (Abu Dawud: 4239, al-Tabarani: 433),
 11. ‘Abdullah bin Mas‘ud (al-Hakim: 3424)
 12. Anas bin Malik (Syu’ab al-Iman: 360).
 13. Abu al-Darda’ mawquf (‘Abd al-Razzaq: 6740)
 14. Abu Musa al-Asy‘ari mawquf (Syu’ab al-Iman: 10186).

Bilangan ini boleh dikatakan sebagai bilangan mutawatir menurut Imam al-Suyuti kerana lebih dari 10 orang sahabat yang meriwayatkannya. Justeru, ibarat (جسر جهنم) ini telah diikuti oleh majoriti ulama Islam dan menerimanya secara hakiki, bukan majazi. Antaranya, Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya telah memberi judul bab (الصراط جسر جهنم), iaitu Sirat ialah jambatan Jahannam.

Antara matannya, dari riwayat Abu Hurairah (6088):

وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ

"... Dan diletakkan (direntang) jambatan Jahannam, Rasulullah SAW bersabda: Akulah orang yang mula-mula akan melintasinya ...".

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan hadis lain Abu Hurairah (764):

فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ

“… Allah kemudian memanggil mereka, lalu dibentangkanlah Sirat di atas neraka Jahannam. Maka akulah orang pertama yang akan melewatinya dari kalangan para rasul bersama umatnya ...”.


Ratusan ulama, barangkali ribuan ulama yang telah mensyarahkan Sahih al-Bukhari atau mengajarkannya pasti telah mengiyakan takrif al-Bukhari ini. Kata al-Halimi tentang Sirat, seperti yang dinukilkan oleh al-Bayhaqi: “Iaitu jambatan Jahannam, penjelasannya; bahawa syurga itu di atas, sebagaimana Jahannam itu di bawah, jikalau tidak demikian, nescaya orang yang memasukinya tidak perlu kepada jambatan”. (Syu’ab al-Iman: 360)

Justeru, untuk menolak pengertian Sirat itu sebagai jambatan atau titian neraka Jahannam sepertimana zahir riwayat-riwayat di atas, dan memaknakannya sebagai suatu simbolik, atau kembali kepada makna bahasa, bukanlah suatu yang mudah kerana kekukuhan dalil-dalil yang membuktikannya bermakna demikian.

Banyak nas yang mengisyaratkan bahawa syurga itu memiliki beberapa peringkat, dan yang paling mulia ialah peringkat yang paling atas. Dan neraka juga mempunyai beberapa peringkat, dan yang paling dahsyat ialah peringkat yang paling bawah. Justeru, wajarlah Sirat itu berada antara dua kedudukan ini, di antara sifat ketinggian dan kerendahan. [Lihat gambarajah perbandingan]

Sirat Itu Lebih Halus Dari Rambut Dan Lebih Tajam Dari Pedang

Adapun jambatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang (أَدَقُّ مِنْ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنْ السَّيْفِ), atau sebahagian maknanya yang hampir sama, ia diriwayatkan oleh:

1- Abu Sa‘id al-Khudri secara balagh (Muslim: 269/183, Ibn Hibban: 7377). Namun, ulama menyatakan bahawa ia mempunyai hukum marfu’ kerana tidak mungkin ianya diucapkan menurut akal fikirannya sendiri. Meskipun wujud kebarangkalian yang lain.

2- Anas bin Malik dengan isnad da’if, menurut al-Bayhaqi.

3- ‘Abdullah bin Mas‘ud (al-Hakim: 3424) dengan lafaz: (كحد السيف).

4- ‘A’isyah (Ahmad 6/110).

5- Abu Hurairah (Abu Ya‘la dan Ibn Mani‘) dengan lafaz: (كحد السيف), dan (Ishaq bin Rahuyah dan al-Tabarani) dengan lafaz: (كدقة الشعر وكحدة الشفرات).

6- Salman al-Farisi (al-Hakim: 8739) dengan lafaz: (مثل حد الموسى).

7- Abu Umamah al-Bahili (al-Tabarani: 7890) dengan lafaz: (مثل حد الموسى).

8- ‘Ubaid bin ‘Umair secara mursal (Ibn al-Mubarak dan Ibn Abi al-Dunya) dengan lafaz: (مثل حد السيف).

9- Sa‘id bin Abi Hilal secara balagh (Ibn Mandah)

10- al-Fudhail bin ‘Iyadh secara balagh dengan sanad mu’dal (Ibn ‘Asakir).

Imam al-Bayhaqi menyatakan bahawa ibarat ini tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Mungkin ia bermaksud ibarat dengan isim tafdhil tersebut kerana gurunya, al-Hakim (3424) ada meriwayatkan seumpama maknanya tetapi dengan lafaz (كحد السيف), yakni seperti ketajaman pedang, dari ‘Abdullah bin Mas’ud, dan katanya: Sahih, serta disepakati oleh al-Zahabi. Dan dengan lafaz (مثل حد الموسى), yakni seperti ketajaman pisau cukur, dari Salman al-Farisi, dan katanya: Sahih menurut syarat Muslim. Riwayat-riwayat ini dan lain-lainnya dapat saling kuat menguatkan.

Imam al-Nawawi telah menyebut dalam Syarah Sahih Muslim (3/20) bahawa ia adalah pandangan golongan Mutakallimun dari kalangan ulama-ulama Syafi’iyyah dan juga selain mereka dari kalangan para Salaf. Teks penuhnya:

وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون ان الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف كما ذكره أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه

Menurut Imam al-Ghazali (w. 505H), ia bukannya suatu yang mustahil bagi qudrat Allah SWT. (al-Iqtisad fi al-I‘tiqad, hal. 240)

Al-Bayhaqi membawakan kata-kata al-Halimi yang membawa maksud bahawa “lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang” itu adalah tamsilan (kinayah, simbolik) terhadap senang dan susah bagi melintasi Sirat serta kepatuhan para malaikat dalam menjalankan tugas mereka. Demikian juga pendapat ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, al-Qarafi dan Badruddin al-Zarkasyi, sepertimana yang disebut oleh Syeikh Ibrahim al-Bajuri dalam Syarh Jawharah al-Tawhid (hal. 326) tanpa sebarang komentar terhadapnya.

Pandangan Ulama Ahli Sunnah Wal-Jamaah

Kewujudan Sirat adalah akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah secara ijmak, namun tidak semua membahaskannya secara detail. Ramai ulama Ahli Sunnah Wal-Jamaah yang membincangkan tentang Sirat mentakrifkan Sirat sebagai:

جسر ممدود على متن جهنم يرده الخلق كافة أدق من الشعرة وأحد من السيف

“Sebuah jambatan yang terbentang di atas perut neraka Jahannam, yang akan dilalui oleh seluruh makhluk, ia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang”.

Antara yang menyebutkannya demikian, atau yang seumpama demikian, di dalam karya-karya mereka ialah:

- Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505H) dalam Qawa‘id al-‘Aqa’id, (hal. 66) dan al-Iqtisad fi al-I‘tiqad ( hal. 240).

Akidah al-Ghazali ini diterima oleh ramai ulama Islam, seperti Imam Ibn ‘Asakir al-Dimasyqi dalam Tabyin Kazib al-Muftari fi Ma Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asy‘ari, (hal. 305), Syeikh Ahmad bin Zarruq al-Fasi (w. 899H) dalam Syarh ‘Aqidah al-Imam al-Ghazali (hal. 146), al-‘Allamah Muhammad Murtadha al-Zabidi (w. 1205H) dalam Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, dan lain-lain.

- Al-‘Allamah Ahmad bin Muhammad al-Ghaznawi al-Hanafi (w. 593H) dalam kitab Usul al-Din (hal. 238-239)

- Al-‘Allamah Sa‘d al-Din Mas’ud bin ‘Umar al-Taftazani (w. 791H) dalam Syarh al-Maqasid fi ‘Ilm al-Kalam, (j.2, hal. 223) dan Syarh al-‘Aqa’id al-Nasafiyyah (hal. 168).

- Syeikh ‘Abd al-Salam bin Ibrahim al-Laqani (w. 1078H) dalam Ithaf al-Murid bi Jawharah al-Tawhid (hal. 235).

- Syeikh Ahmad bin Muhammad al-Sawi al-Maliki dalam Syarh Jawharah al-Tawhid (hal. 277).

- Mulla ‘Ali al-Qari (w. 1014H) dalam Syarh Dhaw’ al-Ma‘ali ‘ala Manzumah Bad’ al-Amali (hal. 167).

- Syeikh Muhammad al-Makki ibn ‘Azzuz (w. 1334H) dalam al-‘Aqidah al-Islamiyyah (hal. 330), namun dengan lafaz (جسر رقيق على جهنم), yakni suatu jambatan yang halus di atas Jahannam.

Ada ulama yang mentakrifkan Sirat sepertimana di atas , tetapi tanpa menggandingkan di dalam takrifnya sifat “lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang”. Antara mereka ialah:

- Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478H) dalam kitab al-Irsyad ila Qawati‘ al-Adillah fi Usul al-I‘tiqad (hal. 379).

- Syeikh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyyah (w. 728H) dalam al-'Aqidah al-Wasitiyyah (hal. 33).

- Syeikh Ibrahim al-Bajuri dalam Syarh Jawharah al-Tawhid (hal. 325).

- Syeikh ‘Ali bin Muhammad al-Tamimi al-Safaqisi (masih hidup tahun 1118H) dalam Taqrib al-Ba‘id ila Jawharah al-Tawhid.

Dan lain-lain.

Kesimpulan

Kewujudan Sirat adalah akidah ulama Ahlus Sunnah secara ijmak. Adapun Sirat sebagai jambatan Jahannam (جسر جهنم) adalah menurut pegangan majoriti ulama Ahlus Sunnah [Mohon sesiapa yang menemuinya sebagai ijmak memberitahu kepada al-faqir penulis ini]. Namun, riwayat-riwayat berkaitan sifat Sirat yang menyebut ‘lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang’ adalah tidak diterima zahirnya secara sepakat di sisi mereka, di samping kedaifan sebahagian jalan-jalan riwayatnya. Justeru, kemungkinan ada kelonggaran di situ sepertimana takwilan sebahagian ulama Ahlus Sunnah di atas. Maka pandangan Datuk Abu Hassan khusus terhadap sifat Sirat ini ada keuzurannya. Mudah-mudahan kita berasa lebih takut terhadap hari yang maha dahsyat itu dan sentiasa berdamping dengan Allah SWT bagi mengharapkan perlindungan-Nya. Mohon diberi petunjuk.

Wallahu a‘lam.


Rujukan Tambahan:

- Ustaz Aizam Mas'ud, mufakkir-islami.blogspot.com.

- Masjid al-Mukhlisin, I & II.