Pages

Thursday, May 24, 2012

Orang Perempuan Kurang Riwayat Hadis?


Wanita dan Periwayatan Hadis

Oleh kerana tak berapa ramai penyertaan kaum wanita dalam majlis daurah periwayatan hadis ni, maka suka saya nak berkongsi di sini tentang penglibatan kaum wanita dalam bidang periwayatan hadis di kalangan alim ulama kita terdahulu. Moga-moga dapat memberi sedikit motivasi kepada kaum wanita untuk bersama-sama mengikuti majlis-majlis periwayatan hadis (kalau tak @ belum disibukkan oleh suami dan anak).

Yang konsisten mengikuti tu, saya ucapkan syabas!..

Meskipun penglibatan dalam bidang periwayatan hadis ini kebanyakannya dimonopoli oleh orang lelaki kerana tradisi dan naturenya begitu. Namun, tidak bermakna seolah-olah ada sekatan khusus bagi kaum wanita dari melibatkan diri.

Perlu diingat, antara tujuh perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan sahabat Nabi SAW ialah Umm al-Mu’minin Sayyidatuna ‘A’isyah RA. Beliau telah mempelajari banyak ilmu dari baginda SAW. Dan sesudah baginda wafat, beliau tidak lokek untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW kepada orang yang datang kepadanya menuntut ilmu. Maka, banyak ilmu yang ditimba oleh para sahabat dan para tabiin daripada beliau.

Jika kita menelusuri sejarah imam-imam terkenal dahulu, kita akan dapati bahawa bukan semua guru-guru mereka adalah lelaki. Selain kaum lelaki, ramai di antara mereka turut meriwayatkan hadis atau menimba ilmu dari kaum wanita juga. Misalnya, Imam al-Syafi‘i, antara guru beliau ialah Sayyidah Nafisah, tokoh wanita Ahlul Bait yang masyhur makamnya di Mesir. Beliau menghafaz al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis-hadis.

Al-Khatib al-Baghdadi, pengarang Tarikh Baghdad dan alim hadis tersohor, telah meriwayatkan kitab Sahih al-Bukhari dari gurunya, Syeikhah Karimah binti Ahmad al-Marwaziyyah, di mana beliau telah membaca Sahih al-Bukhari di hadapannya selama lima hari sahaja di Makkah. Iaitu suatu tempoh yang jarang dapat dilakukan melainkan dengan aturan waktu yang benar-benar ketat dan padat! 


Bukan saja al-Khatib al-Baghdadi, bahkan ramai ahli hadis di zamannya yang datang berpusu-pusu kepada Syeikhah Karimah kerana ingin meriwayatkan Sahih al-Bukhari dari beliau. Syeikhah Karimah meninggal dunia dalam usia kira-kira 100 tahun dan tidak pernah berkahwin!

Al-Hafiz Abu ‘Amr Muslim al-Azdi telah meriwayatkan hadis dari 70 orang wanita. Begitu juga al-Hafiz Abu al-Walid Hisyam al-Bahili. Manakala al-Hafiz Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn al-Najjar pula telah merekodkan seramai 400 orang wanita dalam senarai guru-gurunya!

Antara tokoh wanita dalam bidang periwayatan hadis ialah Syuhdah binti Abi Nasr Ahmad al-Ibriyyah (w. 549H). Oleh kerana beliau banyak meriwayatkan hadis, maka ramailah orang di zamannya yang datang untuk mendengar hadis daripada beliau pula.

Syeikhah Maryam binti Abd al-Rahman (w. 758H) antara tokoh-tokoh wanita yang alim dengan hadis sehinggakan al-Hafiz Ibn Hajar, pengarang Fath al-Bari, telah menghimpunkan di dalam sebuah kitab seramai 283 orang guru beliau, sama ada lelaki dan wanita yang ada meriwayatkan hadis yang diberi judul: Mu‘jam al-Syaykhah Maryam.

Perlu diperhatikan, bahawa mereka ini bukan saja mendengar sebutir dua hadis lalu meriwayatkannya. Tetapi sebutir dua kitab hadis yang mengandungi ribuan, malah puluhan ribu buah hadis di dalamnya. Cuba lihat misalnya;

 ‘Atikah binti Abi al-‘Ala’ al-Hasan al-‘Attar (w. 609H) meriwayatkan kitab Sunan Abi Dawud yang mengandungi kira-kira 5,274 buah hadis dan kitab Makarim al-Akhlaq oleh Ibn Lal.

‘Afifah binti Ahmad al-Asbahaniyyah (w. 606H) meriwayatkan al-Mu‘jam al-Kabir dan al-Mu‘jam al-Saghir kedua-duanya oleh al-Tabarani serta kitab al-Fitan oleh Nu‘aym bin Hammad. Kitab-kitab ini semua didengari dari Syeikhah Fatimah binti ‘Abdullah al-Juzadaniyyah. Perlu diketahui, kitab al-Mu‘jam al-Kabir dikatakan mengandungi lebih kurang 60,000 buah hadis!

Zaynab bin Abd al-Rahman (w. 615H) meriwayatkan Sahih al-Bukhari yang mengandungi kira-kira 7,397 buah hadis dan menerima ijazah sanad dari ramai orang syeikh.

Dan sebagainya. Sangat ramai untuk disenaraikan kesemua mereka.

Bagi merakamkan peranan dan sumbangan wanita dalam bidang periwayatan hadis ini, beberapa buah buku telah disusun oleh para sarjana kini. Antaranya;

1-       جهود المرأة في رواية الحديث القرن الثامن الهجريoleh Dr. Ṣāliḥ Yūsuf Maʻtūq, khusus tentang sumbangan wanita dalam periwayatan hadis di kurun ke-8 hijrah.
2-      صفحات مشرقة من عناية المرأة بصحيح الإمام البخاري oleh Dr. Muhammad bin ‘Azzuz, khusus tentang perhatian wanita terhadap kitab Sahih al-Bukhari.
3-      جهود المرأة الدمشقية في رواية الحديث الشريف juga oleh Dr. Muhammad bin ‘Azzuz, khusus tentang sumbangan wanita kota Dimasyq dalam periwayatan hadis.
4-      دور المرأة في خدمة الحديث في القرون الثلاثة الأولى oleh Amal Qirdasy binti al-Husayn, tentang peranan wanita dalam periwayatan hadis di tiga kurun pertama hijrah.
5-     Dan lain-lain.

Prof. Dr. Muhammad Akram al-Nadwi pula telah berjaya merekodkan seramai lebih 8,000 biografi perawi wanita di dalam kitabnya al-Wafa’ bi Asma’ al-Nisa’ yang setebal 40 jilid!

Justeru, anda di mana?..

Tuesday, May 22, 2012

Dairi Daura..
Alhamdulillah, majlis daurah kitab Sunan al-Tirmizi pimpinan Syeikh Muhammad ‘Awadh al-Manqusy - hafizahullah - pada hari ini, hari keempat, berakhir sampai hadis yang ke-1,719, iaitu di akhir kitab al-jihad. Jika ikut kitab cetakan lain, mungkin lain pula nombor hadisnya.

Beberapa orang ustaz dilantik untuk membacanya secara bergilir-gilir, di mana syeikh hanya mendengar dan sekali-sekala memberi ulasan dan syarah (tiada terjemahan Melayu). Kaedah yang digunakan ialah membaca secara laju sebagaimana tradisi yang biasa diamalkan oleh ramai ulama terdahulu. Yang menjadi ‘juara’nya ialah Ustaz Adlan Abdul Aziz kerana tiada siapa yang dapat menandingi kecepatan dan kelajuan beliau membaca. Memang ‘terangkat’... J


Kitab yang saya guna adalah kitab cetakan Mesir, siap dengan hukum Syeikh al-Albani pada setiap hadisnya dengan warna merah. Ada yang tidak gemar dengan cetakan sebegitu. Namun, bagi saya ia bagus untuk membuat perbandingan.

Banyak hadis yang disahih atau dihasankan oleh al-Tirmizi, didaifkan oleh al-Albani. Dan begitu juga sebaliknya, ada hadis yang dilemahkan oleh al-Tirmizi, tetapi disahih atau dihasankan oleh al-Albani. Bagaimanapun, ternampak jelaslah perbezaan yang sangat ketara antara Imam al-Tirmizi dengan Syeikh al-Albani, ibarat umpama bumi dengan langit.

Menurut pandangan saya, banyak hukum al-Albani yang didapati tidak tepat dan tersasar daripada maksud Imam al-Tirmizi. Misalnya, al-Albani mendaifkan sesuatu hadis, sedangkan Imam al-Tirmizi telah merekodkan bersama hadis tersebut isyarat kepada jalan-jalan riwayatnya yang lain yang berfungsi sebagai penyokong kepadanya dengan kata beliau: “Wa fil-bab...”. Darjat hadis tersebut kemungkinan dapat meningkat kepada darjat hasan atau sahih dan tidak dapat ditolak begitu saja. Apatah lagi jika al-Tirmizi menambah; itulah yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu, dan makna ‘ahli ilmu’ menurut al-Tirmizi ialah para imam salaf yang mujtahid. Ini dapat menguatkan lagi kedudukan hadis berkenaan.

Hal yang seumpama ini banyak saya temukan sepanjang pembacaan di dalam daurah.

Sebagaimana maklum, al-Albani telah memecahkan kitab Sunan al-Tirmizi kepada dua bahagian; Sahih Sunan al-Tirmizi dan Da‘if Sunan al-Tirmizi. Bagaimana sekiranya orang hanya berpegang dengan penilaian al-Albani dalam kitab Sahih Sunan al-Tirmizi, lalu mendakwa semua hadis di dalam kitab Da‘if Sunan al-Tirmizi perlu ditolak dan tidak boleh diamalkan? Hal sebegini, tentunya akan menimbulkan musibah...

Semoga Allah SWT memberi kekuatan dan kelapangan kepada semua untuk meneruskan daurah sehingga khatam. Amin...

P/S: Mari bersama-sama mengambil keberkatan dan memeriahkan majlis khatam Sunan al-Tirmizi nanti...

Tuesday, May 8, 2012

KAIFIAT MEMBACA PENUTUP SURAH AL-HASYR


HADIS KAIFIAT MEMBACA PENUTUP SURAH AL-HASYR

Antara kitab yang saya temui semasa di Pesta Buku Antarabangsa 2012 tempoh hari ialah kitab Kasyf al-Labs ‘an Hadith Wad‘ al-Yad ‘ala al-Ra’s oleh Imam al-‘Allamah al-Sayyid Muhammad ‘Abd al-Hayy al-Kattani (w. 1382H) berkenaan hadis meletak tangan kanan di kepala ketika membaca tiga ayat terakhir Surah al-Hasyr.

Pemerolehan kitab tersebut pastinya sangat menggembirakan kerana ia membantu mengukuhkan lagi akan kaifiat amalan yang terdapat dalam Wazifah Zarruqiyyah. Wazifah Zarruqiyyah susunan Imam Ahmad Zarruq al-Syazili (w. 899H) adalah konsep wirid asal bagi amalan al-Ma’thurat yang dimasyhurkan oleh Imam Hasan al-Banna.

Ini kerana di antara awrad Wazifah Zarruqiyyah ialah membaca tiga ayat terakhir Surah al-Hasyr, dan Imam Zarruq menyebutkan:

وهو واضع يده اليمنى على رأسه.
((Sambil ia meletakkan tangan kanannya di kepala)) yakni pada membaca ketiga-tiga ayat tersebut. Namun, kaifiat ini ditiadakan dalam amalan al-Ma’thurat Imam Hasan al-Banna.

Ia sebenarnya merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyiduna ‘Abdullah bin Mas‘ud RA dan juga Sayyiduna ‘Ali bin Abi Talib RA. Hadis ‘Abdullah bin Mas‘ud RA direkodkan oleh Abu Nu‘aym, al-Khatib, al-Daylami, Ibn al-Taylasan, dan lain-lain. Manakala hadis ‘Ali bin Abi Talib RA direkodkan oleh al-Daylami sahaja. Sila lihat takhrij dan kupasan tentangnya secara detil dalam kitab Kasyf al-Labs ‘an Hadith Wad‘ al-Yad ‘ala al-Ra’s.

Matan hadisnya ialah:

عن علقمة والأسود: قرأنا على عبد الله بن مسعود، فلما انتهينا إلى خاتمة سورة الحشر قال: ضعا أيديكما على رؤوسكما فإني قرأت على النبي صلى الله عليه و سلم فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإن جبريل عليه السلام لما نزل بها علي قال لي: ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السام، وهو الموت.
Terjemahan:
Dari Alqamah dan al-Aswad: Kami membaca al-Quran kepada ‘Abdullah bin Mas‘ud RA, lalu tatkala kami sampai di penutup Surah al-Hasyr, beliau berkata: Letakkan tangan kamu berdua di kepala kamu, sesungguhnya aku pernah membaca kepada Nabi SAW, maka ketika aku sampai pada ayat ini baginda bersabda: Letakkan tangan kamu di kepala kamu, sesungguhnya Jibril AS ketika menurunkannya kepadaku beliau berkata kepadaku: Letakkan tangan kamu di kepala kamu, sesungguhnya ia adalah penawar dari segala penyakit kecuali mati”.


Ayatnya:


Dengan perbahasan yang panjang, al-Sayyid Muhammad ‘Abd al-Hayy al-Kattani merumuskan bahawa hadis ini bukan palsu sepertimana dakwaan al-Hafiz al-Zahabi. Ia masih dapat diamalkan dalam bab  fadha’il amal sekurang-kurangnya. Imam al-Sayyid Muhammad ‘Abd al-Hayy al-Kattani turut menyabitkan ramai alim ulama yang mengamalkan hadis ini.

Guru kepada guru kami, Mawlana Syeikh al-Imam Muhammad Khalil al-Khatib  al-Tantawi ketika mentakhrijkan hadis ini dalam Ithaf al-Akhyar hanya menyandarkannya kepada Imam al-‘Allamah al-Qawuqji (w. 1305H). Jika beliau melihat kitab ini pastinya beliau akan merasa amat gembira.

Walhamdulillah..

Untuk download kitab Kasyf al-Labs ‘an Hadith Wad‘ al-Yad ‘ala al-Ra’s edisi cetakan lama. Sila klik di SINI.Wednesday, May 2, 2012

Majlis Sama' Sunan al-Tirmizi

Insya' Allah...


Selepas pernah mengkhatamkan kitab Sahih al-Bukhari,


Syeikh Muhammad 'Awadh al-Manqusy akan mengkhatamkan pula kitab Sunan @ Jami' al-Tirmizi.


Para pencinta majlis ilmu, dijemput untuk turut serta..