Pages

Thursday, December 26, 2013

Tak Pelik Ulama ‘Terguna’ Hadis Palsu


Ada perkara yang kita rasa biasa, sebenarnya ‘luar biasa’ pada orang lain.

Ada setengah orang berasa hairan apabila disebutkan ada hadis palsu dalam kitab seseorang ulama. Sebabnya ia berasa tak mungkin ulama menggunakan hadis palsu di dalam kitab-kitab mereka. Sudah pasti mereka maklum tentang larangan Nabi SAW dan ancaman balasan berat ke atas orang yang mereka-reka hadis palsu. Maka mana mungkin ulama akan menggunakan hadis-hadis palsu! Dengan perspektif ini, mereka merasakan mustahil terdapat hadis palsu di dalam kitab-kitab alim ulama. Kemungkinan rasa hairan ini disebabkan kurang pendedahan atau kurang memperdalami pengajian ilmu hadis.

Secara umum, memang kita disuruh supaya menghormati para alim ulama dan beradab sopan dengan mereka. Kita tahu kedudukan para ulama dalam Islam adalah tinggi. Bagaimanapun, mereka juga adalah manusia yang tidak terlepas dari kekurangan dan membuat kesilapan. Maka jika terdapat kekurangan dan kesilapan daripada mereka, ia adalah lumrah semula jadi manusia. Peranan kita ialah memahami sebabnya bukan menolak dan menidakkannya hingga mengangkat mereka ke tahap maksum atau merendah dan memperlekehkannya hingga menjatuhkan maruah mereka.

Kita seringkali melihat satu atau dua kesalahan seseorang sebagai ‘dosa’ yang menutup segala perbuatan baik dan soleh yang dilakukan sepanjang hidupnya. Demikian juga perspektif kita apabila melihat satu dua kesalahan atau kesilapan seseorang ulama. Padahal peratusnya barangkali terlalu kecil, mungkin 1% atau 2% berbanding 99% atau 98% kebaikan yang dilakukan...

Justeru, kewujudan hadis palsu di dalam kitab-kitab sesetengah ulama bukanlah sesuatu yang pelik dan menghairankan. Kita yakin, ia bukan perkara yang disengajakan oleh mereka. Ini kerana bukan semua ulama menghafaz dan menguasai keseluruhan riwayat hadis yang wujud yang jumlahnya ratusan ribu. Kemungkinan mereka menganggap hadis tersebut ada sumbernya yang boleh dirujuk cuma mereka tidak sempat merujuknya atau tidak sempat mengkaji dan menganalisisnya. Walaupun kita dapati setelah dikaji kemudian hadis tersebut tiada bersumber atau terdapat pendusta atau pemalsu hadis pada silsilah sanadnya. Sangka baik mereka itu tadi tidak menjadikan mereka sebagai penyebar hadis palsu secara sengaja.

Demikian juga ulama hadis yang meriwayatkan hadis-hadis palsu, mereka hanya sempat merekodkannya sahaja dan tidak sempat untuk mengkaji dan menilai status hadis-hadis tersebut. Mereka dianggap telah terlepas daripada beban tanggungjawab apabila mereka telah merekodkannya secara bersanad. Maka menjadi tugasan ulama yang datang kemudian untuk mengkaji dan menilainya.

Maka, kita perlu memahami sebabnya kenapa? Zaman para ulama dahulu amat jauh berbeza dengan zaman kita kini. Zaman dahulu amat sukar untuk memperolehi semua kitab yang dikarang, tidak sepertimana zaman ini. Kini kitab-kitab dicetak dan diedarkan secara meluas. Ia mudah diperolehi, bahkan dengan kewujudan internet kitab-kitab semakin mudah diperolehi sama ada secara berbayar atau percuma, sama ada dalam bentuk scan, elektronik mahu pun digital.

Maka, disebabkan sumber-sumber rujukan yang terbatas alim ulama dahulu mempunyai keuzuran yang boleh dimaafkan. Namun, kita kini tidak mempunyai sebarang keuzuran yang dapat dimaafkan jika kita terus menyebarkan hadis-hadis palsu. Ini kerana kini kita mempunyai semua keperluan yang ada untuk memastikan kesahihan atau kepalsuan sesuatu hadis. Tidak mengapa jika kepalsuan hadis itu tidak nyata kepada kita sesudah dikaji. Tetapi jika hadis itu telah nyata kepalsuannya seperti hadis yang hanya diriwayatkan oleh pendusta atau pemalsu hadis, atau hadis yang menyalahi semua nas-nas yang sabit dan tidak dapat ditakwil, maka haramlah hukumnya jika kita menyebarkannya.

Janganlah hairan jika terdapat hadis palsu di dalam kitab-kitab sesetengah ulama. Jika di kalangan ulama yang berkecimpung dengan hadis juga tidak terlepas dari memasukkan hadis palsu di dalam kitab-kitab mereka, apatah lagi ulama yang tidak berkecimpung di dalam bidang hadis. Saya ulangi, mereka mempunyai keuzuran dan ia tidak menafikan kedudukan mereka sebagai ulama yang wajar dihormati. Siapa kita untuk dibandingkan dengan mereka? Jika ia seorang alim yang ahli ibadat, tingkat kedudukan mereka jauh lebih tinggi di sisi Allah SWT berbanding diri kita. Tetapi kita tidak ada keuzuran seperti mereka untuk terus menyebarkan hadis-hadis palsu yang boleh dikesan kepalsuannya sekarang ini tanpa sebarang kesukaran.

Imam Ibn Majah adalah tokoh besar hadis. Namun, para ulama hadis bersepakat bahawa terdapat sejumlah hadis palsu di dalam kitab Sunannya. Begitu juga al-Hakim an-Naisaburi pengarang al-Mustadrak, ulama hadis juga bersepakat bahawa terdapat sejumlah hadis palsu di dalam kitabnya itu. Al-Khatib al-Baghdadi pengarang kitab Tarikh Baghdad juga tokoh hadis yang hebat, banyak menyusun kitab-kitab hadis secara bersanad. Namun, beliau turut meriwayatkan banyak hadis-hadis yang terdapat perawi pendusta atau pemalsu hadis pada silsilah sanadnya tanpa sebarang ulasan. Begitu juga dengan al-Hafiz Abu Nu‘aim al-Asbahani pengarang kitab Hilyah al-Awliya’, terdapat hadis-hadis yang dapat dihukum palsu di dalam kitab-kitab beliau. Tokoh-tokoh hadis besar yang lain seperti Imam at-Tabarani pengarang kitab-kitab al-Mu‘jam, Imam Ibn ‘Asakir ad-Dimasyqi pengarang kitab Tarikh Dimasyq, al-Hafiz Abu as-Syeikh al-Asbahani, al-Hafiz Ibn Syahin, Imam Ibn Abi ad-Dunya, al-Hafiz Ibn an-Najjar, al-Hafiz ad-Daylami, Imam al-Bayhaqi dan lain-lain kesemuanya turut meriwayatkan banyak hadis-hadis yang terdapat perawi pendusta atau pemalsu hadis pada sanad riwayat mereka.

Imam as-Suyuti, tokoh besar yang terkenal menguasai pelbagai bidang ilmu. Meskipun banyak menghasilkan karya-karya hadis, beliau didapati longgar dalam merekodkan hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya dalam kitabnya al-Jami‘ as-Saghir, beliau syaratkan untuk tidak memuatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh pendusta dan pemalsu hadis. Namun, didapati banyak hadis-hadis yang dapat dikatakan palsu kerana diriwayatkan oleh perawi pendusta dan pemalsu hadis, sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz Ahmad al-Ghumari di dalam kitab al-Mughir.

Lebih menghairankan, Imam Ibn al-Jawzi yang terkenal dengan ketegasannya dalam mengkritik hadis seperti di dalam kitabnya al-Mawdu‘at yang mengumpulkan hadis-hadis yang dikatakan palsu, tetapi memuatkan sejumlah hadis palsu di dalam sebahagian karyanya yang lain seperti di dalam kitab Zam al-Hawa.

Imam Ibn Hazm az-Zahiri yang tegas dalam penilaian hadis-hadis juga pernah direkodkan menggunakan hadis palsu. Demikian juga Syeikh Ibn Taymiyyah dan muridnya, Syeikh Ibn Qayyim al-Juziyyah.

Saya juga teringat imam besar kita, Imam as-Syafi‘i pernah meriwayatkan hadis-hadis daripada gurunya, Ibrahim bin Abi Yahya yang dituduh sebagai pendusta oleh ramai tokoh hadis.

Kitab-kitab tafsir juga tidak terlepas dari memuatkan sejumlah hadis-hadis palsu, meskipun ketokohan dan kehebatan pengarangnya dalam bidang tafsir al-Quran. Antaranya seperti Imam at-Tha‘alibi, Imam an-Nasafi, Imam al-Qurtubi, Imam ar-Razi, Imam al-Khazin, Imam al-Baghawi, Syeikh Isma‘il Haqqi pengarang Ruh al-Bayan, Imam as-Sawi dan lain-lain.

Kelonggaran dalam merekodkan hadis-hadis Nabi SAW lebih meluas di dalam kitab-kitab suluk dan akhlak. Banyak didapati hadis-hadis yang tidak bersumber, hadis-hadis palsu, riwayat Israiliyyat dan munkar di dalamnya. Antaranya seperti karya-karya Abu al-Laith as-Samarqandi, as-Safuri, Imam al-Qusyairi, Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jailani, Imam at-Tusi pengarang al-Luma‘, al-Hafiz as-Sulami pengarang Tabaqat as-Sufiyyah, Imam Abu Talib al-Makki pengarang Qut al-Qulub, Imam al-Ghazali pengarang Ihya’ ‘Ulumiddin, al-Mayyanisyi al-Makki, Syeikh al-Khubawi pengarang Durrah an-Nasihin dan lain-lain. Demikian juga halnya berlaku dalam karya-karya sirah nabawiyyah dan mawlid.

Keuzuran mereka dalam memuatkan hadis-hadis palsu sebenarnya boleh kita terima tanpa menghilangkan rasa hormat dan merendahkan kedudukan tinggi mereka sebagai ulama Islam. Kita yakin, jika mereka tahu ianya benar-benar hadis palsu, nescaya merekalah orang pertama yang paling jauh darinya. Kecintaan mereka yang tinggi terhadap Baginda Nabi SAW sudah cukup untuk memberikan kepada kita keyakinan tersebut. Kerana cinta kepada Nabi SAW itulah kita perlu membersihkan hadis-hadis Baginda SAW daripada sebarang pendustaan dan pemalsuan. Hak Nabi SAW sewajarnya lebih diutama dan didahulukan berbanding hak para alim ulama.

Maka, janganlah terlalu pelik dan terkejut jika ada yang kata terdapat hadis palsu dalam karya sekian sekian ulama. Jelas secara zahir, mereka sebenarnya tidak pun melihat kepalsuan hadis tersebut ketika menyalinkannya. Dan perlu kita ketahui bahawa setiap ilmu itu ada pakar-pakar rujuknya. Justeru, rujukkanlah setiap ilmu kepada ahlinya..

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya buat kita semua. Wassalam.Monday, December 9, 2013

Status Hadis: “Umatku, umatku..”


Ramai yang bertanya saya tentang status hadis Baginda Nabi SAW menghembuskan nafas terakhirnya dengan menyebut: Umatku, umatku..”. Saya jawab, hadis ini ada disebut dalam kitab Durrah al-Nasihin oleh Syeikh ‘Uthman bin Hasan bin Ahmad as-Syakir al-Khubawi al-Hanafi (w. 1241H). Namun, beliau tidak menyebut sumber asalnya. Hadis-hadis kitab Durrah al-Nasihin ini telah ditakhrij oleh Dr. Ahmad Lutfi Fathullah dalam tesis Ph.Dnya, Takhrij Hadith-hadith Durrah al-Nasihin. Kini telah diterbitkan oleh Penerbit UKM (2013) dengan judul: Nilai Hadis Dalam Durrat al-Nasihin (*Harga RM80. Sekarang ada diskaun sehingga 31 Dec. 2013 dengan harga RM52).

Matan yang dicatat oleh al-Khubawi tersebut berbunyi:
قال علي رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر نفسه حرك شفتيه مرتين، فألقيت سمعي فسمعته يقول خفية: أمتي أمتي.
Terjemahan: Kata ‘Ali RA: bahawa Rasulullah SAW di akhir nafasnya telah menggerakkan kedua-dua bibirnya sebanyak dua kali. Lalu aku memasang pendengaranku dan aku dengar baginda bersabda secara perlahan: “Umatku, umatku..”.

Semenjak remaja, saya sudah mendengar hadis ini yang popular di kalangan para pendakwah dan penceramah. Sehinggalah saya belajar di Mesir dan saya mulai terfikir untuk mencari sumber asal hadis ini. Namun, sehingga kini saya masih belum menemui sumber asal hadis berkenaan! Demikian juga menurut kajian Dr. Ahmad Lutfi Fathullah (hlm. 62).

Malah hairannya, hadis ‘Ali RA yang sabit adalah bertentangan dengan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (5158), Ibn Majah (2698) dan Ahmad (585) dengan lafaz:
كَانَ آخِرُ كَلاَمِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: « الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ».
Terjemahan: Ucapan terakhir Nabi SAW ialah: “Solat dan apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu sekalian” (Lafaz Ibn Majah).

Ia juga bercanggah dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (4436, 4437 dll), Muslim (2191), at-Tirmizi (3496), Ibn Majah (1619) dan lain-lain daripada ‘A’isyah RA bahawa kata-kata terakhir baginda adalah: (اللّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى). Pada riwayat lain: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي وأَلْحِقْنِي بالرَّفِيقِ الأَعْلَى).

Manakala al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fath al-Bari menegaskan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ibn Saad melalui beberapa jalan riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW wafat di pangkuan ‘Ali RA adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi Syiah yang tidak patut dijadikan pegangan. Namun, ia bukan berkaitan Nabi SAW mewasiatkan ‘Ali RA sebagai khalifah selepas baginda wafat kerana riwayat Ibn Saad menyebut Nabi SAW mengucapkan: (الصلاة الصلاة). Manakala pada riwayat al-Hakim pula tiada disebut apa-apa. (Lihat Fath al-Bari: 8/138-139)

Justeru, hadis di atas tidak ditemukan sumbernya. Secara tekniknya, tidak terdapat sebarang halangan jika ada orang yang hendak menghukumkannya sebagai maudu‘ dengan alasan-alasan yang tersebut. Wallahu a‘lam.


Friday, November 22, 2013

MAJALAH TASAWUF ISLAMI

 BIL. 3

 BIL. 2

BIL. 1

 • Majalah Tasawuf Islami ini adalah keluaran PUSTAKA JAWAMI' AL-KALIM di bawah 'Pertubuhan Sahah Syeikh Soleh Al-Ja'fari, Negeri Sembilan' pimpinan Dr. Hj. Shuhadak Mahmud
 • Majalah ini khusus membincangkan semua yang berkaitan bidang tasawuf, kerohanian dan dakwah
 • Bersaiz sederhana dan ringan. 
 • Sesuai untuk semua lapisan pembaca. 
 • Motto majalah: SYARIAT, TAREKAT dan HAKIKAT.
 • Dengan pembelian majalah 'Tasawuf Islami' ini, anda turut menyumbang untuk tabung wakaf 'Pertubuhan Sahah Syeikh Soleh Al-Ja'fari, Negeri Sembilan'. Belilah sambil menderma. 
 • Hubungi: Nabila (013-2166 213)
 • Harga: RM 8.00

Sokongan anda amat dihargai.

Terima kasih..

Wednesday, November 20, 2013

Qasidah Pujian Terhadap Aqidah Imam al-Asy'ari

* Perkongsian daripada Syeikh Sa'id Fudah حفظه الله (link).

* Sumber: Kitab Tabyin Kazib al-Muftari oleh Imam Ibn 'Asakir رحمه الله. Hasil gubahan Syeikh Yahya bin Muhammad bin Yahya.

* Dendangan qasidah: Syeikh Abdur Rahman as-Sondalani (link).
AR-RA'IYYAH AL-ASY'ARIYYAH
Tuesday, October 22, 2013

Syeikh Ahmad ad-Doghan رحمه الله تعالى
Syeikh Ahmad bin ‘Abdullah bin Muhammad ad-Doghan al-Ahsa’i al-Khalidi, syeikh as-Syafi‘iyyah di Ahsa’, salah seorang tokoh ulama Syafi‘i yang masyhur di Arab Saudi telah kembali ke rahmatullah dalam usia 102 tahun pada 14hb. Zulhijjah 1434 (19 Oktober 2013). 

Syeikh Ahmad ad-Doghan dilahirkan di Ahsa’ pada tahun 1332H (1911). Beliau telah menghafal al-Quran pada masa kecil lagi, selain menghafal matan az-Zubad dan 300 bait daripada Alfiyah Ibn Malik. Antara guru-gurunya; Syeikh Muhammad bin Husain al-‘Arfaj (murid kepada Syeikh Ahmad Zaini Dahlan), Syeikh Ahmad bin Muhammad al-‘Ali al-‘Arfaj, Syeikh ‘Abdul ‘Aziz bin Soleh al-‘Aliji dan Syeikh Muhammad al-‘Abdul Latif. Beliau turut menerima ijazah keilmuan daripada Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani, Syeikh ‘Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syeikh ‘Abdullah Sirajuddin al-Halabi dan lain-lain.

Beliau pernah pergi ke India semasa melalui zaman kefakiran, namun tidak memperolehi sebarang pekerjaan di sana. Beliau hanya dapat mengajar kanak-kanak yang ‘yuran’ setiap seorang daripada mereka hanya 2 rupiah sebulan. Kata beliau, “Kami pernah diuji dengan kefakiran, namun sekarang dalam kenikmatan yang banyak. Kami tidak dapat menghitung pujian kepadaNya”. Di India, beliau sempat berguru kepada Syeikh As‘adullah al-Hindi dalam bidang al-Quran, tajwid dan qiraat.

Beliau pernah bertugas sebagai guru sekolah rendah di Ahsa’ selama 25 tahun. Selain mengajar fiqh Syafi‘i kepada ramai para pencinta ilmu dari dalam dan luar Ahsa’. Madrasah Syafi‘iyyah yang diasaskannya bermula pada tahun 1395H. Menurut Syeikh Muhammad ‘Awwamah, “Baki golongan salafus soleh, syeikh kami, alim yang beramal dan menjadi suri tauladan, lagi berusia panjang, Syeikh Ahmad Doghan telah mendidik beberapa generasi sepanjang beberapa dekad, yang mana fatwa mereka menjadi pegangan dalam fiqh Syafii. Semoga Allah menyejukkan pandangan syeikh dengan sebab mereka”.

Antara kitab-kitab Syafi‘iyyah yang diajarkannya ialah;
1. (عمدة السالك وعدة الناسك للشيخ أحمد بن النقيب)
2. (شرح منظومة الزبد للشيخ أحمد بن حجازي الفشني)
3. (الإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي)
4. (فتح المعين للشيخ زين الدين المليباري)
5. (فتح الوهاب للقاضي زكريا الأنصاري)
6. (كفاية الأخيار للشيخ تقي الدين الحصني)
7. (الإقناع للشيخ الخطيب الشربيني)
8. (مغني المحتاج شرح المنهاج للشيخ الخطيب الشربيني)
9. (فتح الجواد شرح الإرشاد للشيخ ابن حجر الهيتمي)
10. (طبقات الشافعية للشيخ تاج الدين السبكي)

Beliau telah menghidupkan kembali fiqh Syafi‘i di Ahsa’ yang sebelumnya hampir-hampir tenggelam kerana pengaruh fiqh tanpa mazhab. Namun, beliau bukan seorang yang suka berdebat. Beliau lebih suka bersikap toleransi dan menjauhi perselisihan. Beliau menasihatkan murid-muridnya agar tidak membangkitkan fitnah dan perpecahan serta wajib meninggalkan pertelingkahan. Sikap ini yang membuat beliau dihormati oleh pihak kawan dan lawan.

Beliau seorang yang zuhud, tawaduk, lidahnya sentiasa berzikir kepada Allah dan kuat mengamalkan sunnah. Masanya tidak pernah dibiarkan kosong dan tangannya sentiasa memegang kitab.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. 

Rujukan:

Thursday, October 3, 2013

Tuan Guru Ustaz Haji Ghazali Bin Haji Siraj رحمه الله تعالى

Sahabat saya, mudir Maahad Tahfiz al-Ghazaly, Sungai Udang, Klang, Ustaz Hj. Ahmad Shukri telah menghantar mesej kepada saya memberitahu bahawa ayahanda beliau, Tuan Guru Ustaz Haji Ghazali bin Haji Sirat bin Haji Othman al-Kudus, mantan nazir Masjid Darul Muttaqin (Masjid Demak Malaysia), Sungai Udang, Klang, telah kembali ke rahmatullah selepas asar tadi (Khamis, 3 Okt. 2013). Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan berzikir.

Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Sirat merupakan tokoh ulama Klang yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Islam Klang dan Selangor umumnya. Seluruh hidupnya diabdikan untuk berkhidmat kepada agama. Dikatakan, beliau berketurunan Sunan Kudus, salah seorang anggota Wali Songo dari Jawa Tengah, Indonesia.

Sejak kecil beliau berminat mendalami ilmu agama dan pernah mengaji di Pondok Kiyai Haji Ali di Sijangkang. Kemudian meneruskan pengajian ke Maahad Hisamuddin Klang khusus pengajian Arab selama lapan tahun dan memiliki kelulusan Empat Thanawi.

Beliau berguru dengan Syeikh Mahmud al-Bukhari, pengetua Maahad Hisamuddin yang pertama, yang merupakan seorang tokoh agama yang tidak asing dulu di negeri Selangor, berketurunan Bukhara dan berasal dari Mekah, datang ke Malaysia pada tahun 1940an atas jemputan al-Marhum Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj.

Tuan Guru Haji Ghazali pernah mengikuti pengajian secara tidak formal selama 2 tahun di kediaman Syeikh Mahmud di Kampung Kuantan, Klang iaitu pada tahun 1946 dan 1947. Kemudian mengikuti pula pengajian formal di al-Maahad ad-Dinil Islami Hisamuddin Klang selama 8 tahun antara tahun 1948 hingga 1956. Pada tahun 1956 seramai 8 orang pelajar telah menamatkan pengajian di peringkat 4 Thanawi, antaranya ialah Tuan Haji Ghazali bin Haji Siraj, Dato’ Haji Hasan Azhari (tokoh al-Quran dan Tokoh Maal Hijrah), Tuan Haji Ahmad Muhid (mantan imam Masjid Negeri Selangor), Ustaz Jamek Duriat, Ustaz Said Husin, Ustaz Mohd. Amin Abdul Karim dan Ustaz Hambali Abdul Salam, tetapi hanya 3 orang yang pertama sahaja telah menduduki peperiksaan Sijil Empat Thanawi dan telah lulus dengan jayanya. Mereka adalah generasi Maahad Hisamuddin yang pertama di bawah mudir Syeikh Mahmud al-Bukhari. 

Selain Syeikh Mahmud, Tuan Guru Haji Ghazali juga pernah berguru dengan bapa mertuanya, Kiyai Haji Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj dan Kiyai Haji Fathullah Harun (bapa Dr. Musa Fathullah), mantan imam Masjid Negara yang terkenal suatu masa dulu dengan Kuliah Subuhnya sehingga Ustaz Ghazali menggelarnya ‘Bapak Kuliah Subuh’ kerana pada masa itu belum pernah ada dilakukan kuliah Subuh di mana-mana.

Tamat pengajian 4 Thanawi pada tahun 1956, Syeikh Mahmud al-Bukhari telah menjemput beliau mengajar di Maahad Hisamuddin Klang. Beliau kemudian bekerja sebagai pegawai agama bahagian pendidikan di JAIS sebelum dilantik sebagai guru agama dan nazir bagi sekolah-sekolah daerah Klang selama 15 tahun.

Tuan Guru Haji Ghazali pernah dianugerahkan sebagai Tokoh Guru Agama Selangor 1995, Tokoh Aktivis Masyarakat Daerah Rantau Panjang, Klang 2004 dan Tokoh Keluarga Mithali 2005 sempena majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Selangor yang disempurnakan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Masjid As Syarif, Meru, Klang.

Walaupun telah melangkau usia persaraan, beliau tidak pernah menganggap dirinya wajar bersara. Beliau begitu rajin dan cukup kuat bekerja. Beliau memegang konsep gigih berusaha kemudian bertawakal kepada Allah s.w.t. Dalam usia emas beliau masih ke kebun menebang pisang, membersihkan parit tersumbat, malah beliau melakukan kerja sendiri mengecat dan membersihkan rumah-rumah sewaannya. Dalam masa yang sama, beliau mengajar agama pada setiap minggu di 17 buah masjid dan surau di sekitar daerah Klang. Katanya, selagi dikurniakan tubuh badan yang sihat dan khidmatnya diperlukan beliau akan terus berdakwah. Selain bertugas sebagai imam dan nazir Masjid Darul Muttaqin (dulu Masjid Nurul Ehsan), Sungai Udang, beliau menjadi tenaga pengajar fardu ain kepada imam dan nazir masjid seluruh Klang, di samping kelas dewasa mengajar kitab kepada guru-guru takmir.


Beliau juga memiliki bakat dalam bidang penulisan dan telah menghasilkan beberapa buah buku agama dan ada di antaranya pernah dijadikan buku teks sekolah rendah bagi negeri Selangor. Antaranya:
 1. Ilmu Tajwid, untuk sekolah rendah agama,
 2. Akhlak Tuntunan Budi,
 3. Tulisan Khat,
 4. Kitab Tauhid Nazham `Aqidatul 'Awam, yang dijadikan buku teks sekolah rendah agama di Selangor dari tahun 1986 hingga 1995,
 5. Feqah dan Tauhid, dijadikan buku teks di sekolah agama rendah di Wilayah Persekutuan dari tahun 1986 hingga 2000an.
 6. Masjid Nurul Ehsan: Dulu dan Kini
Di samping menjadi panel mengarang kutbah Jumaat dan Hari Raya daerah Klang. Beliau juga antara pakar khat yang masyhur di Selangor sehingga pernah dilantik pada tahun 1986 sebagai pembantu kepada pakar khat dari Mesir, Syeikh ‘Abdul Mun‘im ‘Ali as-Syarqawi menulis tulisan khat pada kubah, dinding dan pintu gerbang Masjid Negeri Shah Alam. Kebolehan menulis khat jawi dengan baik memberinya peluang menulis jawi bagi nama jalan-jalan di Klang dan Shah Alam, watikah dan peralatan di Muzium Selangor.  

Beliau dikurniakan tujuh orang anak yang kesemuanya berjaya menggenggam ijazah. Beliau seorang yang agak tegas dalam mendidik anak-anak kerana mahukan yang terbaik buat mereka.

إنا لله وإنا إليه راجعون
الفاتحة
Rujukan:
- Wikipedia,  

Monday, September 23, 2013

Habib Munzir Al Musawa رحمه الله تعالى

Kabar24.com, JAKARTA – Habib Munzir Al Musawa yang dikenal sebagai pemimpin Majelis Rasulullah meninggal dunia, Minggu (15/9) siang ini. Siapakah Habib Munzir?
Keterangan Habib Munzir meninggal disampaikan kakaknya, Nabiel Al Musawa, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui akun twitter-nya, @nabiel_almusawa Minggu, (15/9) sekitar pukul 16.00. “Adinda Habib Munzyr meninggal, mhn maafkan kesalahannya n mhn doanya..” Begitu tulis @nabiel_almusawa.
Berikut ini biografi singkat Habib Munzir al Musawa, orang nomor satu di Majelis Rasulullah, seperti dipajang majelisrasulullah.org menjawab pertanyaan di laman tersebut:
Alaikum Salam wr wb..,
Ayah saya bernama Fuad Abdurrahman Almusawa, yang lahir di Palembang, Sumatra selatan, dibesarkan di Makkah Al mukarramah, dan kemudian mengambil gelar sarjana di Newyork University, di bidang Jurnalistik, yang kemudian kembali ke Indonesia dan berkecimpung di bidang jurnalis, sebagai wartawan luar negeri, di harian Berita Yudha, yang kemudian di harian Berita Buana.
Beliau menjadi wartawan luar negeri selama kurang lebih empat puluh tahun, pada tahun 1996 beliau wafat dan dimakamkan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.
Nama saya Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Almusawa, saya dilahirkan di Cipanas Cianjur Jawa barat, pada hari jum'at 23 februari 1973, bertepatan 19 Muharram 1393H, setelah saya menyelesaikan sekolah menengah atas, saya mulai mendalami Ilmu Syariah Islam di Ma'had Assaqafah Al Habib Abdurrahman Assegaf di Bukit Duri Jakarta Selatan.
Lalu mengambil kursus bhs.Arab di LPBA Assalafy Jakarta Timur, lalu memperdalam lagi Ilmu Syari’ah Islamiyah di Ma’had Al Khairat, Bekasi Timur, kemudian saya meneruskan untuk lebih mendalami Syari’ah ke Ma’had Darul Musthafa, Tarim Hadhramaut Yaman, selama empat tahun, di sana saya mendalami Ilmu Fiqh, Ilmu tafsir Al Qur;an, Ilmu hadits, Ilmu sejarah, Ilmu tauhid, Ilmu tasawuf, mahabbaturrasul saw, Ilmu dakwah, dan ilmu ilmu syariah lainnya.
Saya kembali ke Indonesia pada tahun 1998, dan mulai berdakwah, dengan mengunjungi rumah rumah, duduk dan bercengkerama dg mereka, memberi mereka jalan keluar dalam segala permasalahan, lalu atas permintaan mereka maka mulailah saya membuka majlis.
Jumlah hadirin sekitar enam orang, saya terus berdakwah dengan meyebarkan kelembutan Allah swt, yang membuat hati pendengar sejuk, saya tidak mencampuri urusan politik, dan selalu mengajarkan tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kpd Allah swt, bukan berarti harus duduk berdzikir sehari penuh tanpa bekerja dll, tapi justru mewarnai semua gerak gerik kita dg kehidupan yang Nabawiy.
Kalau dia ahli politik, maka ia ahli politik yang Nabawiy, kalau konglomerat, maka dia konglomerat yang Nabawiy, pejabat yang Nabawiy, pedagang yang Nabawiy, petani yang Nabawiy, betapa indahnya keadaan ummat apabila seluruh lapisan masyarakat adalah terwarnai dengan kenabawian, sehingga antara golongan miskin, golongan kaya, partai politik, pejabat pemerintahan terjalin persatuan dalam kenabawiyan.
Inilah Dakwah Nabi Muhammad saw yang hakiki, masing masing dg kesibukannya tapi hati mereka bergabung dg satu kemuliaan, inilah tujuan Nabi saw diutus, untuk membawa rahmat bagi sekalian alam.
Kini majlis taklim saya yang dulu hanya dihadiri enam orang, sudah berjumlah sekitar tiga ribu hadirin, saya sudah membuka puluhan majlis taklim di seputar Jakarta pusat, saya juga sudah membuka majlis di seputar pulau jawa, yaitu:
Jawa Barat: Ujungkulon Banten, Cianjur, Bandung, Majalengka, Subang.
Jawa Tengah: Slawi Tegal, Purwokerto, Wonosobo, Jogjakarta, Solo, Sukoharjo, Jepara, Semarang,
Jawa Timur: Mojokerto, Malang, Sukorejo, Tretes, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo.
Bali: Denpasar, Klungkung, Negara, Karangasem.
NTB: Mataram Ampenan
Luar Negeri: Singapura, Johor, Kualalumpur.
Namun kini kesemua kunjungan keluar jakarta telah saya cukupkan setahun sekali dengan perintah Guru saya. Dan saya pun telah menjadi Narasumber di beberapa stasion TV swasta, yaitu di Indosiar untuk acara Embun Pagi tayangan 27 menit, di ANTV untuk acara Mutiara Pagi tayangan 27menit, RCTI, TPI, Trans TV dan La TV.
Saya membina puluhan majelis di jakarta, yg kesemuanya mendapat giliran jadwal kunjungan sebulan sekali, selain Majelis Induk di Masjid Almunawar Pancoran jakarta selatan yg diadakan setiap senin malam dan setiap malam jumat di kediaman saya, maka padatlah jadwal saya setiap malamnya sebulan penuh, namun tuntutan dari wilayah wilayah baru terus mendesak saya, maka saya terus berusaha memberi kesempatan kunjungan walaupun dg keterbatasan waktu. Email pribadi saya : munziralmusawa@yahoo.com
Demikianlah sekilas dari Biografi saya, untuk memperjelas gerakan dakwah yang saya jalankan, semoga limpahan rahmat Allah swt bagi mereka yang berminat menerima seruan seruan Kelembutan Allah swt, Amin Allahumma Amin.
Demikian Biografi ini saya buat,
Hormat Saya,
Khadim Majelis Rasulullah saw
(Munzir Almusawa)
*saudara mursa, terimakasih atas partisipasi anda, saya jadi malu, Baarakallahufiikum.
Sebelum meninggal, berdasarkan penelusuran Kabar24.com, selama ini Habib Munzir dikabarkan menderita kanker otak. Habib Munzir dikenal sebagai pendiri dan orang nomor satu di Majelis Rasulullah, majelis dzikir, yang memiliki puluhan ribu pengikut. (Kabar24.com)
*HABIB MUNZIR MENINGGAL: Siapakah Habib Munzir, Ini Biografi Singkatnya
Editor: Eries Adlin
* Biografinya dalam Wikipedia

Thursday, August 1, 2013

Jalan Yang Satu Ini


Jalan Yang Satu Ini
(Sempena Berduka Penggulingan Morsi)

Jalan ini, jalan keramat
Berbukit terjal, bertebing zulmat
Tiada taburan bunga dan hamparan permaidani
Tiada sambutan mesra dan dendangan nyanyi
Jauh sekali tawaran emas dan batu permata
Hanya impian ganjaran di sebelah sana

Jalan ini berranjau bahaya
Sering berhujan fitnah dan nista
Gempuran lawan tak sesaat pun reda
Sesekali jua ayunan belati saudara
Pedih dan perit deritanya
Menjadi santapan rutin yang biasa

Gembira banyak jiwa besar di sini
Datang dan pergi mengabdi diri
Demi menggapai matlamat pasti
Gigih mendagang wadah suci  
Kadangkala dipikul dan dijunjung
Kadangkala digalas dan dijinjing

Ada keringat yang bercucur
Ada linangan air mata yang berjurai
Ada darah yang tertumpah
Kerana itulah nilai harga laluannya
Jalan ini berkerikil dan berduri
Jalan ini, jalan para Nabi dan wali!

-          Julai 2013 /
      Ramadhan 1434


Wednesday, July 24, 2013

HADIS-HADIS YANG MENYEBUT SYURGA DAN NERAKA

من الأحاديث الواردة في ذكر الجنة والنار
جمع وترجمة
الفقير
محمد حافظ سوروني

HADIS-HADIS YANG MENYEBUT
SYURGA DAN NERAKA


1. Pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أبْوَاب الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أبْوَابُ النَّارِ، وَصفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ)). [متفقٌ عَلَيْهِ، وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين]
Terjemahan:
Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa salam bersabda: “Apabila datang bulan Ramadhan, dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutupkan pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan dibelenggu”. (HR al-Bukhari dan Muslim)

2. Dekatnya syurga dan neraka kepada kita:

عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثلُ ذلِكَ)) [رواه البخاري]
Terjemahan:
Dari Ibn Mas‘ud radhiallahu 'anhu berkata: Sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa salam: “Syurga itu lebih dekat kepada salah seorang daripada kamu sekalian berbanding dari tali capalnya, dan neraka juga seumpama itu”. (HR al-Bukhari)

* Ertinya, kaki seseorang itu sangat mudah untuk melangkah ke syurga atau tergelincir ke neraka disebabkan amalan-amalan baik atau buruk yang dilakukan setiap masa dan ketika.

3. Perkara-perkara yang melingkungi syurga dan neraka:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ». (أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى وقال: حسن غريب، وأحمد وأبو يعلى وابن حبان عن أنس. وأخرجه مسلم وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة)
Terjemahan:
Dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu berkata: sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa salam: “Syurga itu dilingkungi oleh perkara-perkara yang dibenci (nafsu) dan neraka pula dilingkungi oleh perkara-perkara yang digemari (nafsu) syahwat”. (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi dll.)

* Ertinya, amalan-amalan untuk ke syurga dirasakan berat oleh hawa nafsu manusia seperti menunaikan solat, puasa, zakat, haji, jihad dan lain-lain, manakala amalan-amalan untuk ke neraka pula mudah diikuti oleh hawa nafsu manusia seperti meninggalkan perintah-perintah tersebut, minum arak, berzina, rasuah, riba, membuat fitnah, riak dan sebagainya.

4. Nama-nama ahli syurga dan neraka:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟ فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا. فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنْ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. (أخرجه الترمذي وقَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وأحمد في مسنده، والنسائي في الكبرى، وغيرهم. قال الذهبي في الميزان: هو حديث منكر جداً، ويقضى أن يكون زنة الكتابين عدة قناطير.اهـ قلت: في كلامه نظر، فقد تعقبه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وقال: وليس ما قاله من زنة الكتابين بلازم، بل هو معجزة عظيمة، وقد أخرج الترمذي لهذا المتن شاهداً – أي من حديث ابن عمر -.اهـ والظاهر من إنكار الذهبي له نشأ من استغرابه لمتن الحديث، ولم يصب، وله شواهد أخرى منها ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن رجل من الصحابة، ومنها ما ذكرها الشيخ عبيد الله المباركفوري في مرعاة المفاتيح: وفي الباب عن عمر عند البزار وابن جرير، وابن عباس عند ابن جرير والدارقطني في الأفراد، وعلي عند الطبراني في الأوسط.اهـ)
Terjemahan:
Dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘As radhiallahu 'anhu katanya: Pernah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa salam keluar kepada kami sedang di tangan baginda ada dua buah kitab. Lantas baginda bersabda: “Adakah kamu sekalian tahu apakah dua buah kitab ini?” Maka jawab kami: Tidak ya Rasulullah, melainkan tuan sendiri yang mengkhabarkannya pada kami. Lalu sabda baginda kepada kitab yang di tangan kanannya: “Ini sebuah kitab dari Tuhan semesta alam, di dalamnya ada nama-nama ahli syurga dan nama bapa-bapa mereka serta kabilah-kabilah mereka. Kemudian jumlahnya telah ditutup dengan nama orang yang terakhir daripada mereka. Maka tidak akan ditambah atau dikurangi daripada bilangan mereka itu selama-lamanya”. Kemudian baginda bersabda kepada kitab yang di tangan kirinya pula: “Ini sebuah kitab dari Tuhan semesta alam, di dalamnya ada nama-nama ahli neraka dan nama bapa-bapa mereka serta kabilah-kabilah mereka. Kemudian jumlahnya telah ditutup dengan nama orang yang terakhir daripada mereka. Maka tidak akan ditambah atau dikurangi daripada bilangan mereka itu selama-lamanya”. Lalu para sahabat baginda bertanya: Maka untuk apa amalan itu ya Rasulullah, jika ianya suatu perkara yang telah diselesaikan? Lantas jawab baginda: “Luruskanlah (amalan) dan bersederhanalah kamu sekalian. Sesungguhnya ahli syurga itu akan ditutupkan dengan amalan ahli syurga, walau ia melakukan apa jua amalan pun (sebelumnya). Dan sesungguhnya ahli neraka itu akan ditutupkan dengan amalan ahli neraka, walau ia melakukan apa jua amalan pun (sebelumnya)”. Kemudian Rasulullah sallallahu 'alaihi wa salam mencampakkan kedua-dua kitab tersebut (lalu ghaib). Setelah itu, baginda bersabda: “Tuhan kalian telah pun selesai daripada urusan (takdir) hamba-hamba-Nya, satu kumpulan di dalam syurga dan satu kumpulan lagi di dalam neraka”. (HR at-Tirmizi, an-Nasa’i, Ahmad dll.)

5. Ahli syurga dan ahli neraka paling ramai:

عن ابن عباس وعِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ((اطَّلَعْتُ في الجَنَّةِ فَرَأيْتُ أكْثَرَ أهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأيْتُ أكْثَرَ أهْلِهَا النِّسَاءَ)) (أخرجه مسلم والترمذي والطيالسي وأحمد عن ابن عباس، زاد الطيالسى: والمساكين. وأخرجه البخاري والترمذي وأحمد والطبراني وابن حبان عن عمران بن حصين، زاد الطبراني: والضعفاء) 
Terjemahan:
Dari Ibn ‘Abbas dan 'Imran bin Husain radhiallahu 'anhum dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam baginda bersabda: "Aku pernah menjenguk ke syurga, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir miskin, dan aku juga pernah menjenguk ke neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." (HR al-Bukhari, Muslim dll.)

* Ertinya, orang-orang fakir miskin yang soleh dan taat kepada ajaran agama sahaja sama ada lelaki ataupun wanita yang ramai masuk ke syurga. Manakala kaum wanita ramai masuk ke neraka pula disebabkan oleh sifat riak, takbur, degil, tidak peduli hukum-hakam agama dan mudah derhaka kepada suami atau ibu bapa.

6. Sifat-sifat ahli syurga dan ahli neraka:

عن حارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مَتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. [أخرجه البخاري ومسلم]
Terjemahan:
Daripada Harithah bin Wahb al-Khuza’i radhiallahu 'anhu katanya: Aku dengar Rasulullah sallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Mahukah aku khabarkan kepada kamu semua tentang (sifat-sifat) ahli syurga? Iaitu setiap orang yang lemah, lagi dipandang lemah (rendah diri dan tiada menyimpan harta dunia), yang jika dia bersumpah atas nama Allah (berdoa kepada-Nya), nescaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Mahukah pula aku khabarkan kepada kamu semua tentang (sifat-sifat) ahli neraka? Iaitu setiap orang yang bersifat keras, kasar, sombong lagi takbur” (HR al-Bukhari dan Muslim).

7. Memohon syurga dan berlindung dari neraka:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ». [أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وابن حبان والضياء في المختارة]
Terjemahan:
Dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Barangsiapa meminta syurga kepada Allah sebanyak tiga kali, syurga akan berkata: Ya Allah, masukkanlah ia ke syurga. Dan barangsiapa meminta perlindungan dari neraka sebanyak tiga kali, neraka akan berkata: Ya Allah, lindungilah ia dari neraka." (HR at-Tirmizi, an-Nasa’i, al-Hakim dll)

* Doa-doa sebegini yang tidak ditentukan bila waktunya dan berapa kali perlu dilakukan seumur hidupnya menunjukkan keluasan tunjuk ajar yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu 'alaihi wa salam. Maka, harus sama ada seseorang itu mahu mengkhususkannya dengan masa tertentu dan dilakukan setiap hari, ataupun tidak. Namun, orang yang memperbanyak doa itu sudah tentu lebih baik dari orang yang malas berdoa.

8. Ditunjukkan tempat sama ada di syurga atau neraka kepada ahli kubur:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَحَدَكمْ، إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ فَيُقَالُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم)
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu 'anhu bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya seseorang kamu apabila telah mati akan dibentangkan kepadanya tempat duduknya (di syurga atau neraka) pada sebelah pagi dan petang. Jika ia dari kalangan ahli syurga, maka ia dari kalangan ahli syurga. Jika ia dari kalangan ahli neraka, maka ia dari kalangan ahli neraka. Lalu dikatakan kepadanya: Inilah tempat dudukmu sehinggalah Allah akan membangkitkanmu pada hari kiamat kelak”. (HR al-Bukhari, Muslim  dll)

* Kebahagiaan atau kesengsaraan akan bertambah kepada ahli kubur setelah ia mengetahui ke manakah ia akan menuju dan di manakah ia akan ditempatkan di hari akhirat nanti.


Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga dan jauhkanlah kami dari api neraka dengan berkat bulan yang mulia ini. Amin…”

Saturday, June 29, 2013

Prof. Dr. Ibrahim ‘Abdur Rahman Khalifah رحمه الله


Universiti al-Azhar kehilangan lagi seorang tokoh yang disegani dalam bidang ilmu al-Quran dan tafsir iaitu Prof. Dr. Ibrahim ‘Abdur Rahman Khalifah. Beliau dianggap sebagai syeikhul mufassirin di Mesir. Beliau meninggal dunia pada hari Sabtu 13hb. Syaaban 1434H bersamaan 22 /6/2013 yang lalu dalam usia kira-kira 72 tahun. 

Dilahirkan pada tahun 1940 di daerah Kafr as-Syeikh, Mesir. Beliau telah menghafal al-Quran semasa kanak-kanak lagi. Beliau mempelajari pelbagai ilmu di al-Azhar sehinggalah berjaya ke peringkat Ph.D dalam bidang Tafsir dan ‘Ulum al-Quran pada tahun 1973.

Antara tugas yang disandangnya ialah sebagai ketua Jabatan Tafsir di Fakulti Usuluddin, Kaherah. Beliau pernah bertugas di Universiti Yarmouk, Jordan. Sebelumnya beliau juga pernah dipinjamkan ke Arab Saudi dan Algeria (Universiti al-Amir ‘Abdul Qadir).

Dr. Ibrahim menjadi tempat rujukan bagi berbagai permasalahan ilmu manqul dan ma‘qul yang rumit. Keluasan ilmunya disanjung oleh ramai tokoh ilmuwan. Antaranya, Syeikh al-‘Allamah Sa‘id Fudah menyanjung dalam laman forumnya: “Syeikh kami, al-‘Allamah, al-Usuli, al-Mufassir, al-Balaghi, yang mahir dalam pelbagai seni ilmu sama ada yang manqul dan ma‘qul, yang tidak pernah kami lihat orang lain yang seumpamanya di zaman ini, Syeikh Dr. al-‘Allamah, baki golongan Salaf dari kalangan muhaqqiqin,…”, “… Saya sering merujuk kepada beliau dalam berbagai permasalahan ilmu yang sukar. Saya akan meminta pandangannya dalam hal-hal kemusykilan dan isu-isu rumit yang dihadapi, yang memang memerlukan pandangan tokoh-tokoh besar seumpama beliau”.

Hasil Karya:
Antara karya yang dihasilkannya;
 1. (تفسير سورة النساء تفسيرا تحليليا)
 2. (تفسير سورة النور)
 3. (حواشيه على تفسير الإمام النسفي)
 4. (الدخيل في التفسير)
 5. (منة المنان في علوم القرآن)
 6. (التفسير الموضوعي )
 7. (دراسات في القرآن)
 8. (موسوعة علوم القرآن الكريم)
 9. (الإحسان في علوم القرآن)
 10. (دراسات في مناهج المفسرين)
 11. (الشجاعة الأدبية في القرآن)
 12. (حقوق المرأة وواجباتها في القرآن)
 13. (المعية في القرآن)
 14. dan lain-lain lagi..
 Faedah Ilmiah:
Sebagai pati kepada kepakaran dan pengalamannya, beliau pernah ditanya tentang apakah kitab tafsir yang terbaik untuk dibaca bagi orang yang ahli dan orang yang bukan ahli? Jawabnya, “Bagi orang yang ahli hendaklah membaca kitab tafsir yang paling lengkap dan padat perbahasannya dalam semua sudut iaitu tafsir Ruh al-Ma‘ani oleh al-Alusi. Begitu juga sebelumnya kitab Irsyad al-‘Aql al-Salim oleh al-‘Allamah Abu as-Su‘ud. Ia juga perlu membaca kitab yang bersifat klasik dan moden iaitu tafsir at-Tahrir wat Tanwir oleh Ibn ‘Asyur. Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab tafsir yang unggul dan berharga bagi orang yang ahli. Manakala bagi orang yang bukan ahli, boleh membaca kitab-kitab yang ia mampu seperti Tafsir al-Jalalain dan at-Tafsir al-Wadhih oleh Syeikh Muhammad Hijjazi, sebuah kitab tafsir yang mudah. Mungkin juga boleh membaca tafsir Dr. Wahbah az-Zuhaili berjudul al-Wasit...”.

وإنا لله وإنا إليه راجعون 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة

Rujukan:
-          tafsir.net
-          aslein.net


Syeikh Subhi as-Samarra’i رحمه الله


Merujuk kepada Laman Syeikh Dr. ‘Abdul Malik as-Sa‘di pada tarikh 27hb. 06 tahun 2013, diberitahukan seorang tokoh hadis Iraq, Syeikh Subhi as-Samarra’i telah kembali ke rahmatullah.

Beliau ialah Muhaddith ‘Iraq Syeikh Subhi bin Jasim bin Humayyid al-Badri al-Husaini as-Samarra’i, silsilah keturunannya sampai kepada Sayyiduna Husain bin ‘Ali RA. Lahir pada tahun 1936 di Baghdad.

Antara guru-gurunya ialah Syeikh al-Munla Kazim as-Syaikhili al-Hanafi, Syeikh ‘Abdul Karim Abu as-Sa‘iqah as-Syaikhili al-Hasani, Syeikh ‘Ubaidullah bin ‘Abdus Salam al-Mubarakpuri, Syeikh Habibur Rahman al-A‘zami, Syeikh Muhammad al-Hafiz bin ‘Abdul Latif at-Tijani, Syeikh Muhammad as-Syazili an-Nifar, Syeikh Syakir bin Mahmud al-Badri al-Husaini, Syeikh Muhammad ‘Abdul Wahhab al-Buhairi, Syeikh Mahmud Nuruddin al-Barifakani al-Kurdi dan lain-lain.

Meskipun beliau cenderung kepada aliran Salafiyyah Wahhabiyyah, beliau dilihat masih berpendirian adil dan bersifat toleransi terhadap jumhur Ahlus Sunnah. Beliau seorang yang pemurah dari segi ilmu, harta dan kitab terhadap para pelajar hadis. Perpustakaan peribadinya menyimpan berbagai salinan manuskrip bernilai yang dikutip daripada pelbagai perpustakaan besar di Iraq, Syria, Turki, Mesir, Morocco, Berlin, Brinston dan lain-lain, termasuk karya-karya Syiah Rafidhah di Najaf. Perpustakaan peribadinya ini menjadi tumpuan para pelajar dan pengkaji untuk menelaah pelbagai manuskrip dan kitab agama.

Antara aktiviti pengajiannya ialah; di Masjid Asifiyyah, beliau mengajar Sahih al-Bukhari, ‘Umdah al-Ahkam, Ma‘rifah ‘Ulum al-Hadith oleh al-Hakim dan kitab at-Tauhid. Di Masjid 12 Rabi‘ul Awwal, di ar-Rasafah, tempat beliau bertugas sebagai imam dan khatib, beliau mengajar al-Kutub as-Sittah, Muwatta’ Malik, Musnad Ahmad, Tafsir al-Baydhawi, Mukhtasar Khalil, Matan al-Ghayah wa at-Taqrib, Minhaj an-Nawawi, Mukhtasar al-Khiraqi, Zad al-Mustaqni‘, Ghayah al-Wusul, an-Nubzah al-Kafiyah oleh Ibn Hazm, al-‘Aqidah at-Tahawiyyah, Nuzhah an-Nazar, Mukhtasar Ibn Kathir, Tadrib ar-Rawi, dan lain-lain. Di Masjid Haji Mahmud al-Banyah, beliau mengajar al-Kutub as-Sittah, Mustadrak al-Hakim, Syama’il at-Tirmizi, Fath al-Mughith, Bulugh al-Maram, al-Kifayah oleh al-Khatib, al-Arba‘in an-Nawawiyyah dan lain-lain. Ada beberapa lagi masjid tempat beliau mengajar dengan kitab-kitab yang berlainan. Beliau juga pernah mengajar Sahih al-Bukhari dan Sunan at-Tirmizi di Masjidil Haram, Makkah. Beliau turut diundang untuk mengajar atau menyampaikan syarahan di pelbagai institusi pengajian tinggi di Iraq, Arab Saudi, Pakistan dan lain-lain.

Syeikh Subhi merupakan presiden Pertubuhan al-Adab al-Islamiyyah Iraq. Beliau amat berpegang kuat dengan sunnah dan ia menjadi topik utama bual bicaranya. Beliau telah mentahkik berbagai kitab-kitab hadis, di samping menyusun kitab-kitab mengenai ilmu hadis.

Antara karya-karya yang ditahkiknya;

 1. (ما لا يسع المحدث جهله لإبي حفص عمر الميانشي)
 2. (الخلاصة في أصول الحديث للطيـبي)
 3. (علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي).
 4. (شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي).
 5. (تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم للنسائي)
 6. (الطبقات للنسائي)
 7. (تسمية من لم يرو عنه غير راو واحد للنسائي).
 8. (مختصر نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي)
 9. (الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي)
 10. (الإجازة للمعدوم والمجهول للخطيب البغدادي)
 11. (مراسيل ابن أبي حاتم الرازي اعتناء وتقديم)
 12. (المدرج إلى المدرج للسيوطي)
 13. (تذكرة المؤتسي فيمن حدّث ونسي للسيوطي)
 14. (رواية الأكابر عن الأصاغر للباغندي)
 15. (رواية الأقران لابن حيويه)
 16. (تصحيفات المحدثين للعسكري)
 17. (تاريخ التصحيف للعسكري)
 18. (تاريخ الثقات لأبي حفص عمر بن شاهين)
 19. (الكامل في الضعفاء لابن عدي الجرجاني)
 20. (كتاب الضعفاء والمتروكين لأبي الحسن الدراقطني)
 21. (أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني)
 22. (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي برهان الحلبي)
 23. (ذيل على ميزان الاعتدال لأبي الفضل العراقي)
 24. (تهذيب الأجوبة لابن حامد الحنبلي)
 25. (سؤالات المروذي والميموني وصالح لأحمد)
 26. (سؤالات أبي القاسم البغوي لأحمد)
 27. (سؤالات الآجري لأبي داود)
 28. (سؤالات إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد وإسحاق بن راهويه)
 29. (بحر الدم لابن عبد الهادي)
 30. (تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي تأليف العراقي)
 31. (تخريج أحاديث المواقف للسيوطي)
 32. (تخريج أحاديث العقائد للسيوطي)
 33. (تخريج حديث أبي عمير)
 34. (موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر)
 35. (الأحكام الوسطى لعبد الحق الأشبيلي)
 36. (انتقاض الإعتراض للحافظ ابن حجر)
 37. (اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي)
 38. (شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم)
 39. (كتاب الأشربة للإمام أحمد بن حنبل)
 40. (مسند عبد الله بن المبارك)
 41. (المنتخب من مسند عبد حميد)
 42. (مسند المقلين من الأمراء والسلاطين لتمام الرازي)
 43. (فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي لعبيد بن محمد الإسعردي)
 44. (بستان المحدثين للشاه عبد العزيز الدهلوي)
Antara kitab-kitab yang disusun;

 1. (الكمال في تاريخ علم الرجال)
 2. (فن تخريج الأحاديث)
 3. (تخريج الأحاديث الواردة في كتاب محمد بن عبد الوهاب في رده على الرافضة)
 4. (مجموعة إجازاتي في السنة المشرفة)
 5. (حاشية عل الرسالة المستطرفة)
 6. (وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحاب المذهب المتبوعة والصوفية في التمسك بها ونبذ ما سواها من الآراء)
 7. (شرح سنن ابن ماجه القزويني)
 8. (لطائف المنن في زوائد المستدرك على الصحيحين والسنن)
Sanad-sanad beliau telah dihimpunkan dalam beberapa buah kitab oleh murid-muridnya, seperti kitab Syeikh Muhammad Ziyad at-Tuklah berjudul (اللمعة في إسناد الكتب التسعة), kitab Syeikh Muhammad bin Ghazi bin Dawud al-Qurasyi al-Baghdadi berjudul (نعمة المنان في أسانيد شيخنا أبي عبد الرحمن ) dan juga kitab Badr bin ‘Ali bin Tami al-‘Utaibi berjudul (تحفة السامع والرائي بأسانيد الشيخ السيد صبحي السامرائي).

رحمه الله تعالى