Tuesday, August 3, 2010

Pemergian Beberapa Tokoh Julai Lalu

2 Julai 2010

Dr. 'Abdul 'Alim bin 'Abdur Rahman al-Sa'di, adik beradik kepada Dr. 'Abdul Malik al-Sa'di, dari keluarga ulama yang terkenal di Iraq. Beliau telah mati syahid dibunuh di hadapan rumahnya, dan didakwa kumpulan al-Qaeda Iraq-lah yang bertanggungjawab melakukannya. Antara karya-karya beliau:

طهارتك أيها المسلم
صلاتك أيها المسلم
صومك أيها المسلم
زكاتك أيها المسلم
حجك أيها المسلم
زواجك أيها المسلم
Dan lain-lain.

Rujukan: al-Ummah al-Wasat , II, dan Aslein.net.

* Lihat senarai ulama-ulama yang dibunuh oleh al-Qaeda Iraq, dan militan Syiah di sini.
_________________


10 Julai 2010

Dr. Ahmad Muhammad al-'Assal, salah seorang tokoh Ikhwan al-Muslimin, Mesir dan rakan karib Dr. Yusuf al-Qaradawi. Beliau meninggal dunia dalam usia sudah mencecah 82 tahun. Beliau adalah lulusan Ph.D dari Universiti Cambridge, London. Beliau pernah bertugas di Universiti al-Imam Muhammad bin Su'ud, Arab Saudi (1970-1984), dan Universiti Islam Islamabad, Pakistan (1986-2002). Antara karyanya: al-Islam wa Bina' al-Mujtama'.

كتاب الإسلام وبناء المجتمع (muat turun)

Rujukan: al-Basheer, Wikipedia, Ahlul Hadith, dan al-Ikhwan.
_____________

25 Julai 2010


Prof. Dr. Syeikh Usuli 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Syilikhani, berasal dari Iraq. Kelulusan Fakulti Syariah, al-Azhar, Mesir pada peringkat sarjana muda sehingga Ph.D. Menjadi pensyarah di Universiti Baghdad, kemudian pensyarah di Ummul Qura, Mekah dan Universiti Islam Madinah al-Munawwarah. Setelah itu pensyarah di Fakulti Syariah, Qatar. Antara karyanya:

1- (مباحث التخصيص عند الأصوليين , دار أسامة , عمان الأردن , 2000)
2- (مقتضى النواهي عند السلف),
3-الزيادة على النص
4- النقص من النص
5- المعدول به عن سَنن القياس

Rujukan: al-Nukhbah , al-Ittihad al-'Alami dan Ahlul Hadith.
_____________

28 Julai 2010


Syeikh Dr. Hasan 'Isa 'Abdul Zahir, dari keturunan keluarga al-Sadah al-Husainiyyah. Lahir tahun 1928 di Mesir. Beliau adalah mantan ketua Jabatan Dakwah dan Thaqafah Islam, Fakulti Syariah, Universiti Qatar. Antara karyanya :

1- القاديانية (Master)
2- الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاني (Ph.D)
3- فصول في الدعوة الإسلامية
4- من نبع المرسلين

Rujukan: Rabitah al-'Ulama, Ahlul Hadith dan Ikhwan.
_____________

30 Julai 2010
Syeikh Ahmad Mahdi bin Muhammad Basyir Haddad al-Halabi al-Hanafi. Beliau meninggal dunia di Riyadh dalam usia 80 tahun. Beliau adalah guru kepada al-Musnid Syeikh Muhammad al-Rasyid yang telah mendampinginya selama hampir 25 tahun. Syeikh meriwayatkan hadith daripada Sayyid Abu al-Hasan 'Ali al-Nadwi, Syeikh Ahmad Nasib al-Mahamid, Syeikh Ahmad Zabarah, Syeikh Muhammad 'Abdur Rasyid al-Nu'mani dan lain-lain.


Rujukan: Rabitah al-'Ulama, dan Rawdh al-Rayyahin.
________________

31 Julai 2010

Ustaz 'Adnan Sa'duddin al-Hamawi, mantan muraqib am Ikhwan al-Muslimin, Syria. Beliau meninggal dunia di Jordan dalam usia 81 tahun. Antara karyanya:

1- الإخوان المسلمون في سوريا.. مذكرات وذكريات (lima jilid)
2- حوار مع جارودي حول القضية الفلسطينية

Rujukan: Rabitah al-'Ulama, al-Muslim dan al-Jazirah.

No comments: