Friday, July 2, 2010

Seminar Yang Ditunggu!


Pada bulan Mei lepas telah berlangsung seminar antarabangsa di al-Azhar Mesir mengenai Imam al-Ash'ari dan peranannya dalam bidang akidah. Maka sebagai kesinambungan daripada seminar berkenaan akan berlangsung pada bulan ini seminar mengenai Asha'irah di UM, Kuala Lumpur. Ia adalah seminar yang amat ditunggu-tunggu sebenarnya oleh golongan Ahlus Sunnah di Malaysia daripada pihak ahli akademik di universiti dalam menyatakan pandangan mereka dalam isu-isu akidah, terutama yang berhubung dengan serangan daripada fahaman Taimiyyun.

Rujukan:
- Seminar PEMIKIR II

No comments: