Friday, March 25, 2011

Nama-Nama Nabi SAW Dari Dala'il al-Khairat


Dari seluruh makhluk dan kejadian *
Engkaulah satu pilihan Tuhan...
Tiada yang lebih tinggi kemuliaan *
mahupun kesamaan sebagai utusan...
Jika demikian diberi sanjungan *
Alangkah bahagia siapa berdampingan...
Engkau sebaik-baik teladan dan ikutan *
Alangkah derita siapa yang enggan...

No comments: