Tuesday, April 26, 2011

Allah...Allah... Nur...Nur...

Rakaman majlis khatam kitab al-Syama'il al-Muhammadiyyah di Masjid al-Azhar, Kaherah pada 20 April 2011 (bersamaan dengan Mawlid al-Rasul SAW mengikut tahun syamsi).

Alhamdulillah... Majlis seumpama ini hidup semula di Mesir kebelakangan ini sesudah ia mati di sana, bahkan di Universiti al-Azhar sendiri buat sekian lamanya... Allah, Allah, ... Majlis nur, nur...

Mudah-mudahan suasana ini juga berkembang di Malaysia... Amin, amin, amin...
Antara tokoh-tokoh ulama yang hadir ialah:

 1. Syeikh Dr. ‘Ali Jum’ah, mufti besar Mesir.
 2. Syeikh al-Muhaddith Mohammed Ibrahim ‘Abdul Ba’ith al-Kattani.
 3. Syeikh Dr. Hasan al-Syafi’i.
 4. Syeikh Dr. Muhammad Zaki al-Din Abu al-Qasim.
 5. Syeikh Dr. Saad Jawish, profesor hadis di Universiti al-Azhar.
 6. Syeikh Dr. Taha al-Dusouqi Hubaisyi, ketua jabatan Tauhid dan Falsafah.
 7. Syeikh Dr. Jamal Farouq, profesor di Fakulti Dakwah.
 8. Syeikh Dr. Yusri Rusydi al-Sayyid Jabr, pensyarah Sahih Al-Bukhari di Masjid Al-Azhar.
 9. Syeikh Mu’awadh ‘Awadh Ibrahim, yang berusia hampir seratus tahun.
 10. Syeikh Muhammad ’Abd al-Rahim Badr al-Din.
 11. Syeikh Usamah al-Sayyid Mahmud al-Azhari, dan lain-lain.

No comments: