Thursday, June 9, 2011

Risalah al-Adab fi Rajab oleh Mulla 'Ali al-Qari (w. 1014H)

Sila rujuk risalah penuh di sini.

Antara isi kandungannya:

Aku mendengar setengah masyayikh membanyakkan beristighfar di dalam bulan [Rejab] ini, dan lafaznya:
أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذُّنوبِ والآثام

Kemudian aku melihat al-Manufi berkata: Pengarang "Targhib al-Matalib fi Asyraf al-Matalib" telah memberikan faedah bahawa beliau telah melihat dengan tulisan al-Hafiz Kamaluddin al-Damiri: Daripada Ibn 'Abbas RA secara marfu': "Barangsiapa yang berkata dalam bulan Rajab dan Sya'ban:
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه توبةَ عبدٍ ظالمٍ لنفسه، لا يملكُ لنفسهِ موتاً ولا حياةً ولا نشورا
sebanyak 7 kali, Allah Taala akan mewahyukan kepada dua malaikat yang diwakilkan dengannya agar mengoyakkan catatan dosa-dosanya".

Kata beliau: Memadailah bagi kita akan kesabitan wurudnya keprihatinan al-Hafiz al-Damiri dalam menukilkannya dengan tulisan beliau sendiri serta mendiamkannya. Sekiranya ia palsu, nescaya beliau akan menerangkannya. Sesungguhnya beliau adalah imam di dalam seni [hadis] ini. Sekurang-kurang martabatnya adalah daif. Dan daif dapat diamalkan dalam fadha'il al-a'mal secara ittifaq.

Di dalam kitab "al-Mukhtas" pula: [Diriwayatkan] "Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku dan Ramadhan adalah bulan umatku". Ia diriwayatkan oleh al-Daylami dan lain-lain daripada Anas RA.

- Tamat nukilan


* Sila download Risalah Amalan Bulan Rejab oleh al-Fadhil Ustaz Muhadir Hj. Joll.

No comments: