Friday, September 30, 2011

Selawat Imam al-Syazili رضي الله عنه

Ini salah satu selawat Imam Abu al-Hasan al-Syazili رحمه الله yang disebut dalam Hizb al-Lutf sebagaimana yang dimuatkan dalam Sa'adah al-Darayn oleh Syeikh al-Nabhani رحمه الله:Terjemahan:

"Ya Allah, jadikanlah seafdal-afdal selawat dan setinggi-tinggi barakah serta sebaik-baik tahiyat dalam semua waktu ke atas semulia-mulia makhluk Sayyidina wa Mawlana Muhammad sesempurna-sempurna ahli bumi dan langit. Juga salam ke atasnya wahai Tuhan kami, sebaik-baik tahiyat dalam semua detik dan ketika".

No comments: