Friday, March 2, 2012

Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi رحمه الله تعالى


Wafatnya Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi

Oleh: al-Musnid Syeikh Muhammad Husni Ginting (sumber asal)


Saya merasa sedih sekali ketika Syeikh Usamah Sayyid Mahmud al-Azhari menyampaikan berita duka cita tentang wafatnya seorang ulama besar yang tidak pernah terlihat di majlis-majlis besar, beliau adalah Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi yang tidak mau mengejar dunia dan isinya, begitulah yang saya tahu dari kehidupannya, beliau sibuk menulis di rumahnya dan tidak banyak keluar dari rumahnya.

Berawal dari perkenalan saya dengan beliau ketika ingin belajar ilmu hadis, tetapi Syeikh Ahmad berpindah rumah sehingga kami menunggu berita darinya, setelah saya tanyakan keberadaan beliau yang tinggal sementara di rumahnya yang terletak di Iskandariyah, maka saya pun berangakat menuju Iskandariyah, setelah masuk dan bersalaman dengan beliau, kemudian beliau pun memulai ceritanya, beliau cerita tentang pengalamannya dengan Syeikh Hasan al-Banna, setelah itu beliau menceritakan kesesatan kaum Wahabi, dari ceritanya yang berjam-jam dapat saya simpulkan betapa bencinya beliau dengan Wahabi, sehingga sampai maghrib beliau hanya menceritakan kesesatan wahabi dan bahaya pemikirannya.

Biografi Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi

Nama lengkap dan kelahiran

al-Alim al-Allamah al-Musnid al-Kabir Muhaddis al-Muhaqqiq Syeikh Ahmad Mukhtar bin Usman bin Muhammad Ramzi al-Hanafi , berasal dari Turki, warga negara Mesir.

Beliau dilahirkan pada 6 Zulqa`dah 1342 H.

Keluarga beliau merupakan keluarga yang soleh dan taat beribadah, membuat Syeikh Ahmad terpengaruh dengan keadaan mereka, dari kecilnya orang tua beliau telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikkannya dan tarbiyahnya, membuat Syeikh Ahmad tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang kuat dengan agamanya.

Pendidikannya

Setelah beliau mengecap pendidikkan sekolah dasar, maka beliau melanjutkan pendidikkannya di sekolah tsanawiyah Khedewiyah, kemudian beliau bertemu dengan Syeikh Hasan al-Banna dan menyempatkan diri untuk belajar langsung dengan beliau, baru saja beliau mendudukki bangku sekolah tsanawiyah sudah memiliki semangat untuk terus bersama dengan Syeikh Hasan al-Banna, membuat beliau memiliki segudang memory dengan Syeikh Hasan al-Banna.

Perkenalan beliau dengan Syeikh Hasan al-Banna membuahkan hasil pemahaman beliau tentang kesyumulan Islam, banyak pengajaran yang beliau dapati dari Syeikh Hasan al-Banna, persahabantan beliau dengan Syeikh Hasan al-Banna terputus setelah Syeikh Hasan al-Banna meninggal dunia di tembak oleh orang yang tak dikenal, membuat kepergiannya ditangisi oleh Syeikh Ahmad Mukhtar dan umat Islam.

Syeikh dan para guru beliau

Disamping itu beliau mengaji dengan Syeikh-syeikh besar seperti Imam al - Akbar Syeikhul Azhar Muhammad al-Khadhar Husein, Muhaddis Syeikh Muhammad Hafizh al-Tijani, Syeikh Muhammad Muhammad al-Audan, Syeikh Musthafa Abu Saif al-Himami, Syeikh Mansur Ali Naashif , Syeikh Abdus Salam al-Munir, Syeikh Amin Mahmud Khithab as-Subki, Syeikh Umar Wajdi al-Kurdi, tapi sayang ketika itu beliau tidak begitu memperhatikan ijazah dan sanad sehingga tidak mendapat ijazah riwayat dari para gurunya, hal ini beliau merasa sangat menyesal sekali dengan hal tersebut, bagaimana beliau bisa keluar masuk ke Masyaikh Azhar ( Kantor Syeikh Azhar Muhammad al-Khadhar Husein ) tanpa meminta ijazah ammah darinya, penyesalan ini selalu beliau ungkapkan, dan hal ini juga yang membuat penulis menjadi begitu semangat untuk menghasilkan ijazah ammah dari ulama-ulama besar.

Namun bukan berarti beliau mencampakkan begitu saja sisa hidup tanpa mendapatkan ijazah dari para ulama, bahkan beliau begitu semangat mengambil ijazah dari para ulama besar setelah itu, beliau tak ingin lagi menyesal seumur hidup, sehingga akhirnya beliau mendapat ijazah dari :

1 - Muhaddis Syeikh Abdul Fatah Abu Guddah.

2 - Syeikh Muhammad Abdur Rasyid an-Nukmani,

3 - Syeikh Muhammad Ali al-Murad .

4- Syeikh Abdurrahman bin Abi Bakar al-Mula.

5 - Syeikh Abdul Qadir Karamatullah al-Bukhari.

6 - Syeikh Abdul Fatah Husein Rawa al-Jawi al-Makki.

7 - Syeikh Malik Ibnu Arabi Sanusi.

8 - Syeikh Muhammad Taisir bin Taufiq al-Makhzumi.

9 - Syeikh Muhammad Mursyid Abidin.

10 - Syeikh Karim Rajih.

11 - Syeikh Muhammad Abu Bakar al-Habsyi.

Dan lain-lain.

Hasil karya Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi :

1 - Itihaful Anam Bi Asanidi al-Imam ( Abu Hanifah ).

2 - Hayatul Imam al-A`zhom ( Imam Abu Hanifah ).

3 - Fiqhu Imam al A`zhom ( Imam Abu Hanifah ).

4 - Marja`ul Hadis Fi Ulumi Sunnah Wa Musthalah Hadis.

5 - Ahkamu Tirkah Wal Mawarith.

6 - Aqa`id Ahli al-Kitab.

7 - Siyar A`lam al-Muhaddisin.

Dan lain-lain.

Murid-murid Beliau

1- Muhaddis Syeikh Usamah Said al-Azhari.

2 - Syeikh Muhammad bin Abdullah Ala Rasyid.

3 - Syekh Majid Hamid al-Iraqi.

4 - Syeikh Zakaria bin Ismail al-Makki al-Azhari.

5 - Syeikh Abu al-Husein Walid al-Hanafi al-Mesri al-Azhari.

6 - Syeikh Muhammad Sulthon Jad al-Azhari.

7 - Muhammad Husni Ginting al-Langkati al-Husofy al-Azhari.

8 - Muhammad Mohsen bin Sirun al-Qadahi al-Husofy al-Azhari.

9 - Muhammad Samsul Amir bin Ali Hasan al-Qadhahi al-Husofy al-Azhari.

10 - Muhammad Shahrizan bin Husein al-Peraqi al-Husofy al-Azhari.

11 - Muhammad Saiful Azim Asselangori al-Husofy al-Azhari.

Dan lain-lain.

Ulama-ulama yang telah menulis biografi Syeikh Mukhtar Ramzi :

1- Muhaddis Syeikh Usamah Said al-Azhari, didalam kitabnya : Mu`jam Syuyukh dan Asanid Mesriyyin.

2 - Syeikh Muhammad bin Abdullah Ala Rasyid, didalam kitabnya : Imdadul Fatah Bi Asanidi Wa Marwiyati Syekh Abdul Fatah.

3 - Muhammad Husni Ginting al-Langkati al-Husofy al-Azhari, didalam kitabnya : Ghayatur Rusukh Fi Mu`jami Syuyukh.

Beliau meninggal dunia pada hari Rabu 30 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah bertepatan tanggal 22 Februari 2012 H, semoga Allah melimpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada guru kami Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi.

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

No comments: