Monday, January 10, 2011

Kedudukan Hadis Talqin Zikir Ahli Sufi (1)

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

Talqin zikir secara umum terdapat dalam beberapa hadis yang sebahagiannya adalah sabit. Namun, yang menjadi fokus perbahasan di sini ialah talqin zikir secara khusus, iaitu hadis yang menyatakan kaifiat talqin zikir (لا إله إلا الله) dengan memejamkan mata, yang diriwayatkan oleh Saidina ’Ali RA dari Rasulullah SAW. Hadis inilah yang paling masyhur digunakan sebagai sandaran dalam mentalqinkan zikir di kalangan ahli sufi. Dalam satu versi ‘riwayat’ pula, lafaz talqin zikir ialah (الله، الله) dengan memejamkan mata. Analisis tentang darjat hadis ini tidaklah semudah yang diduga pada zahirnya, kerana hakikatnya ia telah menjadi suatu yang eksklusif di sisi para ahli sufi.

Pada mulanya, ada seorang sahabat yang sedang menyiapkan tesisnya bertanya tentang hadis Nabi SAW :

قال رسول الله صل الله عليه وسلم لسيدنا علي كرم الله وجهه: يا عليّ، أغمض عينيك وألصق شفتيك وأعل لسانك وقل: الله الله.

Rasulullah SAW bersabda kepada Saidina ‘Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah: ”Ya ’Ali, pejamkan kedua matamu, tempelkan/rapatkan kedua bibirmu dan naikkan lidahmu, dan katakanlah: Allah, Allah”.

Di manakah sumber asal hadis ini? Ada dikatakan ia diriwayatkan oleh al-Tabarani dan al-Baihaqi, namun setelah puas dicari tidak diketemukan juga sumber asalnya baik dalam al-Tabarani mahupun al-Baihaqi. Oleh kerana saya yang cetek ilmu ini mendengar ia riwayat al-Tabarani dan al-Baihaqi, maka saya kata ia pasti ada dalam kitab-kitab berkenaan. Pasti ada dalam al-Maktabah al-Syamilah!

Namun setelah dicuba dengan berbagai-bagai teknik dan melalui hampir 800 buah kitab, hadis tersebut masih juga tidak ditemukan. Bahkan juga setelah melalui lebih dari 1600 kitab! Saya mula hairan. Sahabat tersebut berkata, bolehjadi ada pada versi-versi al-Tabarani atau al-Baihaqi yang tidak sampai kepada kita sepertimana halnya dengan hadis Nur Muhammad riwayat ’Abd al-Razzaq! Saya membalas, mungkin. Namun, sejauh pengetahuan saya yang cetek tentang sejarah pembukuan kitab-kitab hadis tidak berlaku isu berhubung versi-versi al-Tabarani dan al-Baihaqi, kecuali karya-karya yang tidak sampai kepada kita.

Konsep pengukuhan fakta ilmiah juga tidak menerima teori kemungkinan sebagai suatu hujah dan pembuktian yang autentik. Ia hanya sebagai suatu adab dalam penilaian akhir sesuatu fakta ilmiah, kerana yang maha mengetahui ialah Allah SWT. Kemungkinan juga semua hadis yang kekal wujud hingga ke hari ini adalah atas kehendak Allah agar ianya kekal sebagai jalan syariat Nabi-Nya, manakala hadis-hadis yang tidak sampai kepada kita pada hari ini adalah atas kehendak Allah jua agar ianya tidak kekal kerana hikmah tertentu dari-Nya.

Maka teori kemungkinan seperti pembuangan tentera Tartar kitab-kitab ulama Islam ke dalam Sungai Dajlah sehingga hitam airya kerana tinta dakwat, tidak menjadi dalil yang kuat. Maka setelah ratusan kitab hadis yang telah dicetak, mungkin ribuan, yang ada di kutubkhanah umat Islam pada hari ini, dan jika sesuatu hadis yang dicari itu tetap tidak ditemukan walaupun di dalam kitab-kitab hadis daif dan mawdu’ sekalipun, maka zahirnya secara ilmiah, besar kemungkinan hadis tersebut adalah hadis yang tidak bersumber dan palsu. Atas alasan ini antara lainnya, sebahagian ulama seperti al-Hafiz ’Abdullah al-Ghumari, Syeikh ’Abdullah al-Harari al-Habsyi dan lain-lain menghukum hadis Nur Muhammad sebagai palsu.

Hadis di awal tadi disebut oleh Prof. Dr. Kadirun Yahya dalam Capita Selecta Tentang Agama, Metafisika, Ilmu Eksakta, Jilid III, tahun 1985. Katanya (link):

Hadits Nabi SAW. :

قال رسول الله صل الله عليه وسلم لسيدنا علي كرم الله وجهه: يا علي أغمض عينيك وألصق شفتيك وأعل لسانك وقل الله الله.

Rasulullah SAW. bersabda kepada Saidina ’Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah: "Ya ’Ali, pejamkan kedua matamu, tempelkan/rapatkan kedua bibirmu dan naikkan lidahmu, dan katakanlah Allah, Allah” (HR. Thabrani dan Baihaqi).

Kemudian beliau membawakan hadis yang lebih masyhur mengenai talqin zikir di kalangan ahli sufi. Kata beliau:

Di lain keadaan Rasulullah bersabda :

عن علي كرم الله وجهه قلت: يا رسول الله، أي الطريقة أقرب إلى الله وأسهلها على عباد الله وأفضلها عند الله تعالى؟ فقال: يا علي، عليك بدوام ذكر الله. فقال علي: كل الناس يذكرون الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. فقال علي: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غمض عينيك واسمع مني ثلاث مرات، ثم قل مثلها وأنا أسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله، ثلا ث مرات مغمضا عينه، ثم قالها علي كذالك.

Dari ’Ali karamallahu wajhah: Aku katakan: Ya Rasulullah, manakah jalan thariqat yang sedekat-dekatnya kepada Allah dan semudah-mudahnya atas hamba Allah dan semulia-mulianya di sisi Allah?

Maka Sabda Rasulullah SAW.: "Ya Ali, penting atas kamu berkekalan/senantiasa berzikir kepada Allah". Berkatalah Ali: Tiap orang berdizikir pada Allah. Maka Rasulullah SAW. bersabda: "Ya Ali, tidak ada terjadi kiamat sehingga tiada lagi tinggal di atas permukaan bumi ini, orang yang mengucapkan Allah, Allah. Maka sahut Ali kepada Rasulullah SAW: Bagaimana caranya aku berzikir ya Rasulullah? Maka Sabda Rasulullah SAW: "Pejamkan kedua matamu dan dengarkanlah dari saya ucapan tiga kali. Kemudian ucapkanlah seperti itu dan aku akan dengarkan”.

Maka sejenak Rasulullah SAW mengucapkan: ”Laa ilaaha illallah”, tiga kali sedang kedua matanya tertutup. Kemudian Ali pun mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaah seperti demikian. (HR.Thabrani dan Baihaqi)

Ajaran tersebut kemudian Sayyidina Ali ajarkan pula kepada Hasan Basri dan dari Hasan Basri diajarkan kepada al-Habib al-Ajamy, dari al-Habib diajarkan kepada Daud Atha’iy, dari Daud diajarkan kepada al-Makruf Al Karakhi dan dari al-Makruf ke pada As Sari, dan kemudian dari As Sari kepada al-Junaid.

Hadis kedua ini yang lebih masyhur berbanding hadis di awal tadi turut disandarkan kepada al-Tabarani dan al-Baihaqi! Dalam kitab Uraian Kaifiat Thariqat an-Naqsyabandiyyah al-Waaliyyah, dalam Siri Kapita Selekta Kebatinan Islam 4, hlm. 15, turut disebut hadis pertama di atas tadi secara isyarat sahaja, dengan disandarkan kepada al-Tabarani dan al-Baihaqi juga, tetapi dengan penambahan hukum hadis sebagai bersanad sahih. Teksnya:

Tentang memejamkan dua mata adalah berdasarkan anjuran Rasulullah SAW yang telah menyuruh Saidina ’Ali karramallahu wajhahu ketika baginda mengajarkan jalan dzikir padanya. Nabi bersabda:

يا علي غمض عينيك

”Wahai ’Ali, pejamkanlah kedua matamu..” (HR.Tabrany dan al-Baihaqy dengan sanad yang muttashil lagi sahih).

Namun, sehingga kini setakat pengetahuan saya yang cetek ini, saya belum melihat ulama-ulama hadis dan isnad yang menyandarkan hadis ini kepada al-Tabarani dan al-Baihaqi! Penjelasannya adalah sepertimana berikut;

Kedudukan Hadis

Ramai ulama yang memuatkan hadis ini tanpa menyebut sumber asalnya, seperti Ibn ’Ajibah (w. 1224H) yang memuatkan hadis ini di dalam kitabnya (إيقاظ الهمم شرح متن الحكم) hlm. 61, tanpa menyandarkan kepada mana-mana sumber. Kata beliau (dengan perbandingan serta tambahan dari versi lain dalam petak kurungan):

وعن علي كرم الله وجهه قلت: يا رسول الله أي الطرق أقرب [دلني على أقرب الطرق] إلى الله وأسهلها على عباد الله وأفضلها عند الله تعالى؟ فقال: يا علي عليك بمداومة ذكر الله. فقال علي: كل الناس يذكرون الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تقوم الساعة حتى لا يبقي على وجه الأرض من يقول الله الله. فقال له علي: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: غمض عينيك وأسمع مني ثلاث مرات ثم قل مثلها وأنا أسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضاً عينيه [رافعاً صوته وعلي يسمع]، ثم قالها علي كذلك، [ثم قال علي: لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضاً عينيه رافعاً صوته والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع]. ثم لقنها علي للحسن البصري ثم الحسن لحبيب العجمي ثم حبيب لداوود الطائي ثم داوود لمعروف الكرخي ثم معروف للسري ثم السري للجنيد، ثم انتقلت إلي أرباب التربية.

Malah Ibn ‘Ajibah juga tidak menyebutkan hadis ini sebagai matan kepada salah satu sanad tariqat yang diriwayatkannya yang bersambung secara masyhur melalui Imam al-Junaid di dalam kitab autobiografinya al-Fahrasah.

Melihat kepada banyaknya kitab yang memuatkan hadis ini, sehingga ada orang yang menyangka ianya sebagai sahih lagi sabit dan dapat dijadikan hujah yang kuat, maka perlulah dibuat revisi dan semakan semula terhadap kedudukan sebenarnya. Apakah sangkaan tersebut punya asas sandarannya ataupun tidak?

Sanad Riwayat Syeikh Yusuf al-Kurani (w. 768H)

Tidak sedikit ulama hadis dan isnad menyebut bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh Syeikh Yusuf bin ’Abdullah al-Kurani (w. 768H) dalam kitabnya (ريحان القلوب في الوصل إلى المحبوب). Namun, anak murid beliau, Syeikh Isma’il bin ‘Abd al-Latif al-Jawhari al-Misri (mungkin masih hidup tahun 800H?) meskipun menyebut sanad gurunya itu di dalam risalah (سلسلة النسبة المتواترة بين المريدين في لبس الخرقة المباركة وأخذ العهد والتلقين), hlm. 104, tetapi tidak pula menyebut matan hadis bagi sanad berkenaan. Malah sanad tersebut hanya dinyatakan sebagai sanad suhbah (perdampingan) sahaja.

Ringkasan urutan sanadnya adalah demikian;

- جمال الدين يوسف بن عبد الله بن عمر الكوراني

- نجم الدين محمود الأصفهاني (ح)

- جمال الدين يوسف الكوراني

- بدر الدين حسن الشمشيري

- بدر الدين الطوسي ونجم الدين محمود الأصفهاني

- نور الدين النطنـزي

- نجيب الدين علي بن برغوش الشيرازي

- شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي

- عمه أبي نجيب عبد القاهر السهروردي

- عمه وجيه الدين عمر السهروردي

- أخي فرج الزنجاني

- أبي العباس النهاوندي

- أبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي

- أبي محمد رويم (ح)

- وجيه الدين عمر السهروردي

- والده محمد بن عبد الله المعروف بعمويه السهروردي

- أحمد الأسود الدينوري

- ممشاد الدينوري وأبي محمد رويم

- الجنيد وهو صحب

- خاله سري السقطي وهو صحب

- معروف الكرخي وهو صحب

- داود الطائي وهو صحب

- حبيب العجمي وهو صحب

- حسن البصري وهو صحب

- علي بن أبي طالب وهو صحب

- رسول الله r

Jalur sanad yang sama di atas diriwayatkan oleh al-Hafiz al-Suyuti (w. 911H) dalam (سند لبس الخرقة والتلقين والصحبة) hlm. 194, juga tanpa menyatakan matan hadis, tetapi beliau menyatakannya secara jelas sebagai sanad talqin zikir. Beliau menerimanya dari dua orang guru, iaitu:

1. Pertama;

- كمال الدين ابن إمام الكاملية

- جماعة منهم: محب الدين محمد بن عمر السعودي

- تاج الدين محمد

- والده يوسف العجمي وهو جمال الدين يوسف بن عبد الله بن عمر الكوراني بسنده وهو نفس السند السابق

2. Kedua;

- شمس الدين محمد بن عبد الدائم

- خاله مدين بن أحمد

- نور الدين علي صاحب الديك (ح)

- مدين بن أحمد

- شهاب الدين أبي العباس أحمد الزاهد

- حسن بن عمر الشبريسي ونور الدين علي صاحب الديك

- يوسف العجمي وهو جمال الدين يوسف بن عبد الله بن عمر الكوراني بسنده إلخ

Sanad dan matan hadis talqin zikir ini juga dimuatkan oleh Syeikh Mahfuz al-Tarmasi (w. 1338H) dalam Kifayah al-Mustafid li ma ‘Ala Min al-Asanid (hlm. 36-38) yang beliau riwayatkan dari gurunya, Syeikh Abu Bakr Syata al-Makki (w. 1310H). Beliau tidak meriwayatkan dari jalan riwayat Syeikh Yusuf al-Kurani al-‘Ajami, sebaliknya dari jalan riwayat lain, walaupun bertemu pada Abu al-Najib al-Suhrawardi (w. 563H). Urutan sanadnya adalah seperti demikian;

- السيد أبي بكر شطا

- السيد أحمد زيني دحلان

- عثمان بن حسن الدمياطي

- محمد بن علي الشنواني وعبد الله بن حجازي الشرقاوي (ح)

- محمد بن علي الشنواني

- محمود بن أبي يزيد الكردي الكوراني

- محمد بن سالم الحفني

- مصطفى البكري

- عبد اللطيف الحلبي

- مصطفى أفندي الأدرنوي

- علي قره باش

- إسماعيل الجورومي

- عمر الفؤادي

- محيي الدين القسطموني

- شعبان القسطموني

- خير الدين الوقادي

- جلبي سلطان الأفندي الشهير بجمال الحلوتي

- محمد بن بهاء الدين الشيرواني ويقال الأزنجاني

- جلال الدين يحيى الباكوري

- صدر الدين الجياني

- عز الدين الشرواني

- محمد اميرام الخلوتي

- عمر الخلوتي

- أخي محمد الخلواني الشرواني

- إبراهيم الزاهد الكيلاني

- جمال الدين التبريزي المعروف بابن الصيدلاني

- محمد بن محمود العتيقي الشيرازي

- أبي الغنائم محمد بن الفضل النجاشي

- محمد بن أحمد الأبهري

- أبي نجيب عبد القاهر السهروردي

- عمر البكري (لعله هو: شهاب الدين عمر السهروردي، تلميذ أبي النجيب، وليس شيخه)

- وجيه الدين القاضي (لعله هو: وجيه الدين عمر السهروردي)

- محمد البكري (لعله هو: محمد بن عبد الله المعروف بعمويه)

- أحمد الأسود الدينوري

- ممشاد الدينوري

- الجنيد بسنده إلخ.

Sanad Syeikh Abu Bakr Syata ini menunjukkan Syeikh Yusuf bin ‘Abdullah al-Kurani tidak bersendirian dalam meriwayatkan sanad dari Imam al-Junaid. Meskipun ada sikit perbezaan rantaian sanad antara Abu al-Najib al-Suhrawardi dan Imam al-Junaid, terutama penambahan nama ‘Umar al-Bakri. Kata Syeikh Yasin al-Fadani; Demikian disebutkan dalam Thabat al-Syinwani (w. 1233H). Manakala dalam kitab Hasr al-Syarid oleh al-‘Allamah Muhammad ‘Abid al-Sindi (w. 1257H) dinyatakan sama sepertimana sanad Syeikh Yusuf al-Kurani, iaitu;

- أبي النجيب عبد القاهر السهروردي

- عمه وجيه الدين عمر السهروردي

- أبيه محمد عمويه بن عبد الله بن سعد السهروردي

- أحمد الأسود الدينوري

- ممشاد الدينوري

- الجنيد بسنده إلخ.

Manakala dalam Thabat ‘Abd al-Hadi al-Madrasi pula barangkali terdapat sedikit kekeliruan ejaan, iaitu disebutkan;

- أبي النجيب السهروردي

- وجيه الدين عبد القاهر السهروردي (لعل الصواب: عمر، لأن عبد القاهر اسم لأبي النجيب)

- أبي محمد بن عبد الله (لعل الصواب: أبيه محمد بن عبد الله المعروف بعمويه)

- أحمد الدينوري

- ممشاد الدينوري

- الجنيد بسنده إلخ.

Maka sanad kitab Hasr al-Syarid oleh al-‘Allamah al-Sindi lebih bertepatan dengan sanad Syeikh Yusuf al-Kurani yang dinyatakan di atas, berbanding dengan Thabat al-Syinwani yang dibawa oleh Syeikh Mahfuz al-Tarmasi, dan juga Thabat ‘Abd al-Hadi al-Madrasi berhubung rantaian sanad antara Abu al-Najib al-Suhrawardi dan Imam al-Junaid.

Syeikh al-Syinwani juga meriwayatkan dalam Thabatnya berjudul (الدرر السنية) dengan sanad yang lain dari jalan sanad Syeikh Mahfuz al-Tarmasi di atas, tetapi bertemu pada Abu al-Najib al-Suhrawardi, iaitu melalui jalur sanad Syeikh Yusuf al-Kurani yang masyhur dalam (ريحان القلوب في التوصل إلى المحبوب). Urutannya ialah ;

- عيسى البراوي

- محمد الدفري

- سالم البصري

- أبيه عبد الله البصري

- علي الشبراملسي

- علي الأجهوري

- علي بن أحمد المطوعي الحمصاني

- سليمان الخضيري

- مدين الأشموني

- خاله مدين الكبير

- أحمد الزاهد الغاوي

- حسن الشمشيري

- يوسف بن عبد الله الكوراني

- نجم الدين محمود الأصفهاني

- النور عبد الصمد (وهو نور الدين النطنزي)

- النجيب الشيرازي (وهو نجيب الدين علي بن برغوش الشيرازي)

- الشهاب عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي

- عمه أبي نجيب عبد القاهر السهروردي بسنده إلخ.

1 comment:

Danial Farhan @ Humair said...

Minta Maulana untuk menjelaskan kedudukan doa al-Faraj (pelepasan) yang biasa diamalkan oleh Syeikhuna al-Khotib beserta dengan takhrijnya sekali. Jazakumullah.