Saturday, January 22, 2011

Mengenang Syeikh Khalil al-Khatib dan Muridnya Syeikh 'Abd al-Salam رحمهما الله


Syeikh Yusri 'Azzam berbicara tentang Syeikh Syeikhina Mawlana Imam Muhammad Khalil al-Khatib (w. 1986) dan Sedikit Rakaman Pengajiannya

Syeikh Yusri 'Azzam berbicara tentang Syeikhuna Sayyidi 'Abd al-Salam Abu al-Fadhl (w. 2000) dan Sedikit Khutbahnya Tentang Rasulullah SAW

Antara Doa Syeikh 'Abd al-Salam

Antara Mukadimah Syeikh 'Abd al-Salam

Dr. Ahmad 'Abd al-Salam, pewaris ilmu ayahandanya
Juzuk 1

Juzuk 2


No comments: