Sunday, December 19, 2010

Dr. Hasan Diya' al-Din 'Itr رحمه الله


Dr. Hasan Diya' al-Din bin Muhammad bin Hasan 'Itr al-Halabi, kemudian al-Makki, juga al-Madani adalah adik-beradik kepada Syeikh Muhaddith Dr. Nur al-Din 'Itr. Beliau meninggal dunia semalam, Sabtu, 12 Muharram 1432H (18 Dec. 2011) di al-Madinah al-Munawwarah sebelum waktu zohor dalam usia kira-kira 70 tahun. Jenazahnya dikebumikan pagi tahun di Perkuburan Baqi'. Beliau menghidapi penyakit kanser sejak 2 tahun lalu.

Beliau juga adalah anak saudara kepada al-'Allamah al-Rabbani Syeikh 'Abdullah Siraj al-Din. Dr. Hasan adalah bekas graduan Fakulti Syariah Dimasyq. Beliau memperolehi ijazah masternya di Universiti al-Azhar dengan tajuk berkaitan al-Ahruf as-Sab'ah. Kemudian memperolehi ijazah kedoktoran dengan judul (نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وبينات المعحزة الخالدة). Kemudian beliau mengajar di Universiti Umm al-Qura, Makkah. Setelah itu berpindah seketika ke Fakulti Pengajian Islam, Jami'ah al-Majid di Dubai, sebelum berpindah ke Universiti Taybah di Madinah al-Munawwarah.

Antara karya-karya beliau:
1. Tahkik kitab "Funun al-Afnan fi 'Uyun 'Ulum al-Quran" oleh Ibn al-Jawzi.
2. Wahyu Allah: Haqa'iq wa Khasa'is fi al-Kitab wa al-Sunnah (1984).
3. Tahkik "Tafsir Surah al-Mulk" oleh al-'Allamah Ahmad bin Sulaiman ibn Kamal Basya (1986).


ونسأل الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويغدق على قبره شآبيب مغفرته
وإنا لله وإنا إليه راجعون


Rujukan:

No comments: