Tuesday, December 28, 2010

Risalah Ibn Fairuz (w. 1216H) Yang Sezaman Ibn 'Abd al-Wahhab (w. 1206H) Dengan Ijazah Pentahkik (2)

Pentahkik risalah Ibn Fairuz, Syeikh al-Azhari al-Maliki al-Asy'ari (demikian gelaran-gelarannya tanpa nama), moderator Muntadayat Rawdh al-Rayyahin dan Muntada al-Azhariyyin, telah meriwayatkan risalah tersebut dari gurunya, Syeikh 'Abd al-Ra'uf al-Dimasyqi. Sanad tersebut dicatatkan di bahagian mukadimah risalah.


Syeikh al-Azhari telah berkenan untuk mengijazahkan sanad risalah tersebut khusus kepada ahli-ahli laman forum al-Azhariyyin . Maka sesiapa yang ingin meriwayatkan sanad risalah di atas hendaklah menjadi ahli laman forum berkenaan. Demikian lafaz ijazahnya:


Linknya telah dipautkan pada entri lepas.

No comments: