Friday, July 8, 2011

Selawat al-Manzil al-Muqarrab

Petikan dari kitab Afdhal al-Salawat 'ala Sayyid al-Sadat oleh Syeikh Yusuf al-Nabhani (hlm. 61):

Terjemahan:

“Ya Allah, selawatlah atas Muhammad dan tempatkanlah ia di tempat yang hampir dari-Mu pada hari kiamat”.

[Disebut] dalam kitab-kitab syarah al-Dala’il: Dikeluarkan oleh al-Tabarani, Ahmad, al-Bazzar dan Ibn Abi ‘Asim riwayat selawat ini dari Ruwaifi‘ bin Thabit al-Ansari RA katanya: Sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang berkata:

اللهمّ صلِّ على محمَّد وأنزلْه المنـزل المقرَّب منكَ

wajiblah baginya syafaatku”.

Kata Ibn Kathir: Dan isnadnya hasan. Dalam lafaz lain: (المقعد المقرب عندك). Imam al-Sya‘rani menyebut dalam Kasyf al-Ghummah selawat ini dengan lafaz: (المقعد المقرب عندك يوم القيامة).

Tambahan:

Dalam Tafsir Ibn Kathir, beliau membawakan riwayat Imam Ahmad yang berbunyi:

عن رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على محمد وقال: اللهمّ أنزِلْه المَقْعد المقرَّب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي".

Kemudian beliau menyebut: Isnad ini tiada halangan dengannya (هذا إسناد لا بأس به).

No comments: