Thursday, November 5, 2009

Amalan Haji Menurut Empat Mazhab

Perbezaan pendapat antara mazhab yang empat dalam amalan haji ini dapat menjadi tambahan kepada topik: Tidak perlu mazhab-mazhab fiqh?? yang telah saya tulis sebelum ini. Objektifnya agar kita saling menghormati antara satu sama lain di dalam perbezaan pandangan. Sejauhmana kita cuba berkeras mengatakan pendapat kita sahaja betul dalam isu-isu khilafiyyah sebegini, sejauh itulah aspirasi perpaduan Islam mungkin sukar dicapai. Tiada salah dalam berbeza pendapat, namun adab-adabnya mestilah perlu dijaga agar perdebatan dan polemik yang berlaku berjalan secara harmoni. Malah ada setengah perkara tidak sesuai untuk paparan umum jika mudaratnya lebih banyak. Wallahu a'lam.

رأي الحنابلة

رأي المالكية

رأي الشافعية

رأي الحنفية

العمل

فرض فورا

فرض فورا

فرض تراخيا

فرض فورا على الصحيح

الحج

فرض فورا

سنة مؤكدة

فرض تراخيا

سنة مؤكدة

العمرة

ركن

ركن

ركن

شرط على الصحيح

نية الإحرام بالحج

سنة

سنة وقيل واجب

سنة

سنة وقيل واجب

اقتران الإحرام بالنية

واجب

واجب

واجب

واجب يلزم بتركه دم

الإحرام من الميقات

سنة

سنة

سنة

سنة

الغسل للإحرام

سنة

مكروه

سنة

سنة

التطيب للإحرام

سنة

واجبة

سنة

سنة وقيل واجبة

التلبية

سنة

واجب

سنة

سنة

طواف القدوم

سنة

واجب

سنة

سنة

نية الطواف

شرط

واجب

واجب

واجب

بدء الطواف من الحجر الأسود

شرط

واجب

سنة

واجب

المشي في الطواف للقادر عليه

شرط

شرط

شرط

واجب

الطهارة من الحدثين في الطواف

شرط

شرط

شرط

واجب

كون الطواف من وراء الحطيم

شرط

شرط

شرط

شرط

كون الطواف في المسجد

شرط

شرط

شرط

واجب

كون الطواف سبعة أشواط

شرط

سنة وقيل شرط

شرط

واجب

الموالاة بين أشواط الطواف

سنة

واجب

سنة وقيل واجب

سنة

ركعتا الطواف

ركن

ركن

ركن

ركن

طواف الإفاضة

ركن

ركن

ركن

واجب

السعي بين الصفا والمروة

شرط

واجب وقيل شرط

شرط

واجب وقيل شرط

وقوع السعي بعد الطواف

شرط

شرط

شرط

واجب

نية السعي

شرط

شرط

شرط

واجب

بدء السعي بالصفا وختمه بالمروة

سنة

واجب

سنة

واجب

المشي فيه مع القدرة

شرط

شرط

شرط

واجب

كون السعي سبعة أشواط

سنة

سنة وقيل واجب

سنة

سنة

الموالاة بين أشواط السعي

واجب

واجب

واجب

واجب

الحلق أو التقصير في العمرة

سنة

سنة

سنة

سنة

المبيت بمنى ليلة عرفة

ركن

ركن

ركن

ركن

الوقوف بعرفة

ما بين طلوع فجر يوم عرفة وفجر يوم النحر

من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر

وقت الوقوف بعرفة

واجب

ركن

واجب وقيل سنة

واجب

مدة الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب إن وقف نهارًا

سنة

واجب وقيل سنة

سنة

واجب وقيل سنة

الدفع من عرفة مع الإمام

سنة

سنة

سنة

واجب

الجمع بمزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء

واجب

واجب ويكفي مقدار حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء وتناول شيء من الطعام والشراب

واجب ويكفي لحظة في النصف الثاني من الليل

واجب ويكفي لحظة بعد الفجر

المبيت بمزدلفة

No comments: