Friday, December 1, 2017

Istilah2 Hadis Dalam “Kamus Dewan”


(*Nota Untuk Para Pewasit)

1. Jurnal merupakan wadah penting bagi penulisan ilmiah. Melalui jurnal, penulisan-penulisan ilmiah disalurkan kepada para pembaca, secara khususnya kepada para ahli, para pengkaji dan para penuntut dalam sesuatu bidang. Selain perbahasan ilmiahnya, kandungan jurnal turut menitik beratkan sudut teknikal penulisan.  

2. Bagi penulisan berbahasa Melayu, panduan penulisannya perlulah merujuk kepada Kamus Dewan sebagai rujukan rasmi kebangsaan. Namun perlu diketahui, Kamus Dewan edisi pertama amat jauh berbeza dengan Kamus Dewan edisi terkini, iaitu edisi keempat. Sangat banyak perkataan baru yang telah ditambahkan ke dalam edisi tersebut menjadi bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab, Inggeris dan sebagainya.

3. Perkataan-perkataan yang diambil daripada bahasa Arab, biasanya melibatkan bidang pengajian Islam dan bidang kesusasteraan Arab. Hal ini sebenarnya memberi kesan dalam teknikal penulisan bahasa Melayu. Perkataan-perkataan Arab yang sebelum ini perlu ditransliterasikan atau dicondongkan (italic) dalam penulisan, kini tidak perlu lagi dibuat begitu kerana ia sudah menjadi bahasa Melayu. Misalnya, sekadar mengambil beberapa contoh daripada huruf ‘i’, ialah seperti ibtida, idah, iffah, iftar, iftirasy, iftitah, ihtifal, ihtimal, ijarah, ijmal, ijtimak, ikhtilaf, ikhtisar, iktisad, imamat, inayat, islah, istihsan, istinbat dan sebagainya.

4. Bagaimanapun, ada sebahagian pewasit jurnal yang masih tidak mengambil perhatian terhadap perkara ini. Tidaklah diketahui sama ada ia langsung tidak menelaah Kamus Dewan edisi terbaru ini, atau pun ia menelaah tetapi tidak bersetuju dan masih mahu mengekalkan teknikal lama. Akhirnya, ia meletakkan perkataan-perkataan tersebut sebagai kesalahan teknikal dalam penulisan yang diwasit. Ini juga mungkin berlaku dalam pemeriksaan tesis-tesis ilmiah di peringkat master dan PhD.

5. Dalam bidang hadis contohnya, perkataan ‘hadis’ itu sendiri sudah dimuatkan dalam Kamus Dewan, maka tidak perlu lagi ia ditulis dengan ejaan ‘hadith’. Antara istilah2 hadis yang perlu diketahui wujud di dalamnya juga ialah:

 1. sunnah = ® sunah. (Kamus Dewan Edisi Keempat) = Ar peraturan atau adat yg berdasarkan perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yg digalakkan amalannya; Ahli S~ Waljamaah golongan yg berpegang teguh pd perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 1. matan = Ar 1. naskhah asli, teks (utk syarahan dll); 2. nas yg terdapat pd akhir sanad; 3. erti atau maksud sesuatu ayat. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 1. sanad = Ar rangkaian perawi dan lafaz-lafaz yg digunakannya utk sampai kpd matan: hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dgn ~ yg sama. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 1. asnad  = Ar (jamak bagi sanad) rangkaian perawi dan lafaz-lafaz yg digunakannya utk sampai kpd matan. (Kamus Dewan Edisi Keempat) [namun jamak bagi sanad yang biasa diguna dalam bidang hadis ialah asanid]

 1. rawi = Ar 1. = perawi orang yg meriwayatkan hadis Nabi, periwayat: ~ hadis; 2. orang yg bercerita, pengarang cerita: kata ~ bahawa Sultan Muhammad Shah itu di atas kerajaan terlalu sekali adil; merawi beriwayat, bercerita; merawikan meriwayatkan, menceritakan; perawian perihal menceritakan riwayat hidup: ~ teks HS; perawi orang yg meriwayatkan hadis. (Kamus Dewan Edisi Keempat) = perawi : 1. orang yg meriwayatkan hadis Nabi, periwayat: ~ hadis; 2. orang yg bercerita, pengarang cerita: kata ~ bahawa Sultan Muhammad Shah itu di atas kerajaan terlalu sekali adil; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 1. mutawatir = Ar diturunkan drpd seorang ke seorang tanpa putus (bkn hadis, berita, riwayat, khabar dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat) [definisi ini tidak betul kerana yang tepat ialah ‘drpd segolongan orang ke segolongan orang’, bukannya ‘drpd seorang ke seorang’]

 1. ahad = Ar 1. satu, esa: Allahu A~; 2. pertama; hari A~ hari pertama dlm seminggu selepas hari Sabtu, hari minggu; 3. minggu; se~ seminggu, sejumaat. (Kamus Dewan Edisi Keempat) [mungkin dapat ditambahkan di sini definisi ke 4, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang perawi]

 1. masyhur = termasyhur Ar 1. tersebar ke serata tempat (berita, peristiwa, dll), ketahuan ke tempat-tempat lain: maka khabar yg de-mikian itu pun termasyhurlah ke negeri-negeri yg lain; 2. terkenal, ternama: mereka gemar membaca buku-buku yg mengisah-kan kehidupan seseorang yg ~; kami nikmati lukisan dan pahatan bermacam-macam seniman yg termasyhur; (Kamus Dewan Edisi Keempat) [mungkin dapat ditambahkan di sini definisi ke 3, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau pun lebih]

 1. aziz = Ar (yg) terhormat, (yg) termulia, (yg) sangat berharga. (Kamus Dewan Edisi Keempat) [mungkin dapat ditambahkan di sini definisi ke 2, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi]

 1. gharib = Ar aneh, asing, ganjil, luar biasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat) [mungkin dapat ditambahkan di sini definisi ke 2, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja]

 1. sahih = pasti, benar, sah, dapat diakui (diterima): rasa-rasa tu kenal juga, tapi tak ~; diterima sbg bukti yg ~; mensahihkan mengakui sahih, menjadikan sahih, memastikan; kesahihan perihal sahih (benar, pasti, sah): mereka harus bersedia menguji ~ semua rumusan dan pendapat mereka; ketidaksahihan perihal atau keadaan tidak sahih; pensahihan perihal mensahihkan sesuatu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 1. hasan = Ar baik, cantik, elok (lelaki). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 1. daif = cacat, hina, lemah: orang yg ~; mendaifkan memandang rendah (hina), menghinakan: tidak guna ~ orang yg lemah; kedaifan perihal daif, kehinaan, kekurangan, kelemahan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 1. mauduk = Ar tajuk (ceramah, perbahasan, dll): ~ ini akan cuba didekati dgn penghuraian erti kaunseling dipandang dr sudut Islam. (Kamus Dewan Edisi Keempat) [mungkin dapat ditambahkan di sini definisi ke 2, iaitu bagi hadis palsu]

 1. ilat = Ar 1. sebab yg mengakibatkan sesuatu (kecelakaan, kemalangan, kerugian dsb); 2. tidak dapat bekerja lagi kerana cacat anggota badan (kerana kemalangan dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 1. mursal = Ar 1. yg disuruh, pesuruh, rasul; 2. hadis yg diriwayatkan dgn sanad tanpa disebut sahabat yg meriwayatkannya drpd Rasulullah SAW secara langsung. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 1. tabi = Ar pengikut, penganut; ~ tabiin golongan selepas tabiin. (Kamus Dewan Edisi Keempat)No comments: