Wednesday, August 5, 2009

Malam Nisfu Sya'ban: Ada Kelebihannya?

Sangat banyak telah dibincangkan oleh ulama tentang kelebihan malam Nisfu Sya'ban ini. Hampir setiap tahun isu sebegini timbul. Maklumlah setahun sekali, ada yang terlupa. Lebih-lebih lagi dekad kebelakangan ini apabila semakin ramai 'orang-orang pandai' muncul. Maka ada yang menafikannya, meskipun ramai yang mensabitkannya.

Sebenarnya sudah banyak karya-karya yang telah dihasilkan oleh ulama berhubung kelebihan Nisfu Sya'ban ini, antaranya ialah;

1) فضل النصف من شعبان لفقيه الحرم المكي محمد ابن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني الشافعي - ت 609 هـ ، ويقال لكتابه : فضائل شعبان .
2) ما جاء في شهر شعبان للحافظ أبي الخطاب ابن دحية الأندلسي - 633 هـ .
3) ليلة النصف من شعبان وفضلها للحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد الدُّبَيْثي - ت 637 هـ .
4) تحلية الشبعان فيما روي في ليلة النصف من شعبان للحافظ شمس الدين محمد بن طولون الصالحي الدمشقي - ت 953 هـ .
5) الإيضاح والبيان لما جاء في ليلة النصف من شعبان للشيخ العلامة ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي - ت 975 هـ .
6) مواهب الكريم المنّان في الكلام على أوائل سورة الدخان وفضائل ليلة النصف من شعبان للشيخ الفقيه نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي الشافعي - ت 981 هـ .
7) الكشف والبيان عن فضائل ليلة النصف من شعبان للشيخ سالم السنهوري المالكي - من علماء القرن العاشر الهجري .
Kalau tak silap saya risalah ini telah diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Ustaz Fuad Kamaluddin al-Maliki, Rembau.
8) رسالة في فضل ليلة النصف من شهر شعبان للشيخ العلامة محمد حسنين مخلوف العدوي الأزهري المالكي - ت 1355 هـ .
9) حسن البيان في ليلة النصف من شعبان للعلامة المحدِّث الشيخ عبد الله بن الصِّديق الغماري - ت 1413 هـ .
10) منحة الرحيم الرحمن في بعض ما ورد في ليلة النصف من شعبان للشيخ محمود إبراهيم آل محمود البحريني
11)
ليلة النصف من شعبان في ميزان الإنصاف العلمي وسماحة الإسلام للشيخ محمد زكي إبراهيم (untuk muat turun klik sini)
12) ماذا في شعبان؟ للسيد محمد بن علوي المالكي الحسني

13) استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان وبدعية إنكارها لشيخنا العلامة محمود سعيد ممدوح (klik sini).

Demikian adalah sedikit daripada sekian ramai ulama yang membincangkan tentang keistimewaan Nisfu Sya'ban. Meskipun Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya agak 'keberatan' dan tidak menyatakan secara yakin tentang kelebihan Nisfu Sya'ban ini (klik sini), namun ramai ulama yang mensabitkan secara jelas tentang kelebihannya. Lihat fatwa Dr. 'Ali Jum'ah yang agak sedikit berbeza gayanya dengan fatwa al-Qaradawi di sini. Ini kerana mengenai Nisfu Sya'ban ini telah diriwayatkan daripada ramai sahabat RA, iaitu; 'Abdullah bin 'Amru, Mu'az bin Jabal, Abu Hurairah, Abu Tha'labah, 'Awf bin Malik, Abu Bakar al-Siddiq, Abu Musa al-Asy'ari, dan A'isyah RA. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dihukum sahih, hasan dan juga da'if oleh para ulama. Bagaimanapun, secara makna keseluruhannya menunjukkan bahawa waktu tersebut adalah sabit kelebihannya, dan bukan sepertimana waktu-waktu biasa. (sila klik sini, sini, sini, sini, sini, sini)

Berkaitan masalah ini juga terdapat perbahasan menarik oleh Syeikh 'Abdul Fattah al-Yafi'i yang membuat komparatif antara empat mazhab fiqh yang muktabar mengenainya. (klik sini, juga sini, atau sini) Syeikh Ibn Taymiyyah juga turut mengakui kelebihan malam Nisfu Sya'ban ini. (klik sini) Justeru, apabila hampir tiba malam tersebut, para ulama yang mewarisi tradisi menghidupkannya akan memberikan motivasi kepada masyarakat terhadapnya di dalam ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah mereka. Lihat juga khutbah Jumaat Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti (klik sini) dan Syeikh Muhammad Abul Huda al-Ya'qubi, tokoh ulama muda dari Syria tentangnya. (klik sini)

Ada juga doa khas yang sering diamalkan orang pada malam tersebut (klik sini untuk teksnya), namun Dr. al-Qaradawi dalam fatwanya mengkritik beberapa isi kandungan doa berkenaan, yang sebelum itu juga pernah dikritik oleh al-Hafiz Syeikh 'Abdullah al-Siddiq al-Ghumari di dalam risalahnya. Bagaimanapun ia tetap menjadi perbincangan, dan meskipun demikian digalakkan doa-doa ma'thur yang lain serta beristighfar kepada Allah SWT.

Wallahu a'lam.

No comments: