Monday, December 28, 2009

Ibn ‘Arabi vs Ibn Taimiyyah (Penutup)


Pandangan Syeikh Ibn Taimiyyah dalam menyesatkan Ibn ‘Arabi sentiasa dirujuk oleh mereka yang mengkafirkan Ibn ‘Arabi, malah mengkafirkan sesiapa yang menyetujui fahamannya. Dengan bersandarkan kepada pandangannya, mereka merasa selesa untuk menggelar Syeikh Ibn ‘Arabi (رحمه الله) dengan apa saja gelaran yang paling keji dan busuk semahu hati mereka. لا حول ولا قوة إلا بالله

Namun, saya berpendapat sekiranya Ibn Taimiyyah (رحمه الله) pernah mengkafirkan Ibn ’Arabi sekalipun beliau di akhir hayatnya telah pun menarik balik pandangannya itu. Atau mungkin dapat kita tafsirkan, apa yang dikafirkan oleh Ibn Taimiyyah ialah pandangan Ibn ’Arabi semata-mata, bukan zat dirinya. Jika demikian, beliau sebagai seorang faqih memang berhak mengkritik, meskipun kritikannya itu juga terbuka untuk dikritik. Ini kerana tidak ada siapa yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Kata-kata setiap orang itu dapat diterima dan juga ditolak kecuali kata-kata baginda SAW.

Pendapat saya ini disandarkan kepada riwayat al-Hafiz al-Zahabi katanya : ... Syeikh kami Ibn Taimiyyah di akhir hidupnya berkata:

أنا لا أكفر أحداً من الأمة

”Saya tidak mengkafirkan seorangpun dari kalangan ummah ini”. Kata beliau lagi: ”Sabda Nabi SAW: Tidak memelihara wuduk itu kecuali orang mukmin. Maka sesiapa yang melazimi solat dengan wuduk, maka dia adalah muslim”. (Siyar A’lam al-Nubala’, 15/88)

Berdasarkan riwayat ini, tentunya Ibn ’Arabi turut termasuk dalam pengakuan beliau berkenaan. Ini kerana semasa hayatnya, Ibn Taimiyyah banyak mengkritik pihak yang dilihatnya bercanggah dengan syariat termasuklah Ibn ’Arabi. Justeru bagi menjelaskan bahawa beliau hanya mengkritik pandangan mereka dan bukan mengkafirkan individu yang terlibat, beliau lantaran itu mengucapkan wasiat tersebut. Sudah tentu Ibn ’Arabi adalah muslim mukmin berdasarkan penyaksian tokoh-tokoh besar Islam sebagaimana yang telah saya nyatakan pandangan mereka sebelum ini, bahkan wali daripada wali-wali Allah SWT. Maka saya menyeru agar mereka yang mengkafirkan Ibn ’Arabi membuat revisi semula demi kesatuan dan perpaduan ummah.

Semoga Allah Taala merahmati mereka berdua. Amin.

Wallahu a’lam.

No comments: