Thursday, June 11, 2009

Tahniah Untuk Syeikh Sa'id Fudah

Syeikh Sa'id Fudah adalah seorang ulama muda dari Jordan yang disegani ramai, baik oleh kawan mahupun lawan. Ramai pihak lawannya yang telah 'tewas' dalam berdebat dengan beliau. Para pengikut beliau menggelarnya sebagai 'Saifus Sunnah'. Beliau asalnya adalah seorang engineer. Namun kemudian beralih ke bidang agama sehingga mahir tentang ilmu kalam, ilmu usul, mantiq, tasawwuf, falsafah Islam dan lain-lain disiplin ilmu. Beliau telah menghasilkan banyak buku-buku agama, dan sentiasa menyelia laman forumnya: Muntada al-Aslayn.

Pada bulan April 2009 lalu, beliau telah berjaya memperolehi ijazah master dalam bidang akidah daripada Universiti Jordan dengan tajuk disertasinya: (ابن رشد وآراؤه الفلسفية) "Ibn Rusyd dan Pandangan-Pandangan Falsafahnya". Alfu Mabruk ...

No comments: