Thursday, June 25, 2009

Tokoh-tokoh Hadith Sufi (2)


SYEIKH MUHAMMAD AL-HAJJUJI AL-TIJANI AL-FASI (m. 1370H - rahimahullah)

Syeikhuna Dr. Hamzah al-Kattani, alim dan pakar rijal dari Maghribi, banyak memberi info dan input baru di dalam laman forum Rawd al-Rayyahin. Kali ini beliau menghebahkan sebuah penerbitan baru karya-karya Syeikh Muhammad al-Hajjuji al-Fasi. Oleh kerana saya baru dengar namanya, sebagai ahli hadith sufi, maka saya melihat perlu merekodkannya dalam blog ini. Ini menambahkan lagi pada senarai rekod ahli hadith sufi yang sekian ramai jumlahnya yang telah saya simpan. Syeikh al-Hajjuji adalah murid Imam Muhammad bin Ja'far al-Kattani.

Karya-karya Syeikh Muhammad bin Muhammad bin al-Mahdi al-Hajjuji al-Tijani yang diterbitkan tersebut ialah ;
  1. (مناهل الصفا بتراجم رجال الشفا),
  2. (المنح الوهبية شرح منظومة الشمائل النبوية) dan
  3. (كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية).
Ianya telah dicetak oleh Darul Kutub al-'Ilmiyyah di Beirut. (Kalaulah ada student Timur Tengah yang boleh tolong belikan..). Syeikh al-Hajjuji juga masih mempunyai banyak karya-karya hadith lain, antaranya; (الحلل السندسية، المحلية للفوائد الجليلة البهية) yang merupakan ulasan bagi kitab (شرح جَسُّوس على الشمائل الترمذية).

No comments: