Thursday, July 16, 2009

Selawat Ibrahimiyyah .. Yang Paling Afdhal


Selawat Ibrahimiyyah adalah selawat yang paling afdhal menurut ijmak ulama' kerana ia diperturunkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Selawat inilah yang sentiasa dibawa dalam solat ketika tahiyyat. Namun, ianya mempunyai banyak lafaz. Maka tidak semestinya kita hanya membaca satu jenis Selawat Ibrahimiyyah sahaja (seperti lafaz di atas yang banyak diamalkan orang), bahkan kita boleh menukar lafaz-lafaznya yang warid dari Rasulullah SAW. Antaranya;


اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . رواه الإمام أحمد . ورواه البخاري ومسلم دون ذكر : أهل بيته .

--------------------


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . رواه البخاري ومسلم .

-------------------


اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . رواه مسلم .

------------------


اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم .

-----------------


اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

-----------------


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد . رواه النسائي .

-----------------


اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم . رواه البخاري .


Selain dalam solat, Selawat Ibrahimiyyah juga boleh diamalkan sebagai amalan selawat harian, terutama malam dan hari Jumaat yang sabit fadhilat membanyakkan selawat padanya.


No comments: