Thursday, May 21, 2009

Allah Di Sudut Tertentu?Ada setengah golongan yang percaya Allah berada di satu sudut tertentu, atau mempunyai tempat. Sedangkan zat Allah adalah termasuk daripada perkara-perkara ghaib yang kita tidak diberi penjelasan detail tentangnya. Kita hanya diwajibkan percaya kepada sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan-Nya. Golongan tersebut mungkin terlalu berpegang kepada zahir nas yang menunjukkan demikian sehingga mereka lupa bahawa mereka sedang berpegang kepada nas mutasyabihat, bukannya nas muhkamat! Malah mendakwa pula inilah akidah fitrah hatta kalau ditanya kepada kanak-kanak atau orang jahil sekalipun mereka akan dapat menjawabnya. Tak perlu kepada perbincangan ilmu kalam yang rumit.

Gambar ini mungkin dapat menjawab kekeliruan mereka. Gambar yang diambil oleh satelit pengembara sejauh 50 juta km daripada bumi (dengan bulan mengelilinginya). Di mana apabila kita berada di angkasa, kita tidak akan dapat mengetahui mana atas, bawah, depan, belakang, kiri atau kanan. Tidak wujud semua sudut itu kecuali arah nisbi bagi manusia semata-mata. Bagaimana golongan tadi mendakwa Allah di atas, atau di langit?? Apa makna 'langit' bagi mereka?? Maha Suci Allah, sesungguhnya kami jahil tentang zat-Mu yang Maha Agung..

No comments: