Wednesday, May 20, 2009

Tokoh-tokoh Hadith Sufi

Ada orang hairan bila saya katakan yang ahli hadith sekian sufi, dan ahli hadith sekian sufi... seolah-olah disangka bahawa ahli hadith tidak mungkin menjadi ahli sufi dan ahli sufi tidak mungkin menjadi ahli hadith. Sangkaan ini mungkin disebabkan kerana pada masa sekarang ramai ahli-ahli hadith yang bukan ahli sufi (dan lebih kepada 'zahiri'), dan ramai ahli-ahli sufi yang bukan ahli hadith.

Sangkaan tersebut adalah tidak betul sama sekali. Jika diamati dalam lembaran sejarah, kebanyakan ahli-ahli hadith pada beberapa kurun sebelum ini merupakan ahli-ahli sufi. Mereka berjaya menggabungkan antara aspek teori, amali dan rohani sekaligus. Namun, apabila zaman bertukar sekarang bilangan ahli-ahli hadith seperti mereka makin berkurangan. Ahli-ahli hadith yang lebih menekankan aspek teori dan zahir nas semata-mata pula semakin dominan.

Tokoh-tokoh hadith seperti Syeikh Muhammad Zahid al-Kawthari, Syeikh Ahmad al-Ghumari, Syeikh Muhammad 'Alawi al-Maliki, Syeikh Muhammad al-Hafiz al-Tijani, dan Syeikhuna Mahmud Sa'id Mamduh (masih hidup) mungkin sukar untuk dicari galang gantinya.No comments: