Thursday, May 21, 2009

Kalimah Hikmah Syeikh al-Khatib


Syeikh Masyayikhina Muhammad Khalil al-Khatib (rahimahullah) merupakan seorang alim rabbani yang sangat masyhur di kalangan penduduk Tanta, Mesir. Beliau banyak menggubah bait-bait syair dan mewakafkannya untuk Rasulullah (sallallahu 'alaihi wasallam). Hinggakan beliau digelar 'Sya'ir al-Rasul s.a.w.' (penyair Rasulullah). Antara bait syairnya yang menjadi pegangan :

وما تحرك صوفي ولا سكنا * إلا بشرع الذي في طيبة سكنا

Maksudnya: Dan tidaklah bergerak dan diam seorang sufi itu * melainkan dengan syara' yang letaknya di kota Tibah (Madinah).

No comments: