Saturday, May 23, 2009

Harus Zikir Lafaz 'Allah' Sahaja?

Lama juga saya berpendapat, berzikir hanya dengan menyebut lafaz 'Allah' sahaja tidaklah afdhal kerana tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Sehinggalah saya mendengar ceramah al-'Allamah Syeikhuna 'Ali Jum'ah dalam youtube yang menyebut dalilnya dari Surah al-Muzzammil dan al-Insan iaitu;
Maksudnya: "Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan tumpukanlah ibadah kepada-Nya dengan sepenuh tumpuan".

Maksudnya: "Dan sebutlah nama Tuhanmu waktu pagi dan petang".

Ayat-ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa kita disuruh menyebut nama Tuhan kita, iaitu; Allah. Inilah pegangan sebahagian tariqat-tariqat sufi di dalam amalan zikir mereka.


Wallahu a'lam.

No comments: