Friday, May 22, 2009

Menolak Aqidah Allah Bersudut


Info tentang kitab terbaru ini datang daripada Syeikh al-Azhari (guru kami yang majhul) dari Muntada al-Azhariyyin.


Kitab ini susunan Syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdul Jabbar al-Hadhiri dengan kata-kata pujian daripada Syeikh Ahmad al-Sarraj, Syeikh Adib al-Kallas, Syeikh 'Abdul Hadi al-Kharsah dan Syeikh Sa'id Fudah.

No comments: